Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích
Kretek, František ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Mišurec, Jiří (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost přenášených dat.
Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích
Kretek, František ; Hošek, Jiří (oponent) ; Mišurec, Jiří (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost přenášených dat.
Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích
Kretek, František ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Mišurec, Jiří (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost přenášených dat.
Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích
Kretek, František ; Hošek, Jiří (oponent) ; Mišurec, Jiří (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost přenášených dat.
Transevropské energetické sítě - vybrané problémy
Kočí, Luboš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Tématem diplomové práce jsou Transevropské energetické sítě (TEN-E), program EU, který v posledních letech prošel významnými změnami. Hlavním cílem této práce je zachytit dopady aktivit EU v rámci programu TEN-E a energetické politiky na stav a rozvoj evropské energetické infrastruktury a zjištěné skutečnosti dále aplikovat na energetické sítě ČR. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První z nich představuje síťová odvětví a jejich ekonomická specifika. Druhá kapitola se zabývá energetickou politikou EU a procesem vytváření vnitřního trhu s energií. Třetí kapitola práce je zaměřena na program TEN-E a závěrečná kapitola přibližuje problematiku českých energetických sítí.
Energetická politika EU a její příspěvek ke stabilitě energetických sítí
Doležal, Milan ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Machytka, Daniel (oponent)
Práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie a jejími možnostmi při zajišťování bezpečnosti a stability energetických sítí. Klíčovým obsahem této práce je rozbor pozice EU z hlediska energetických zdrojů - ropy, zemního plynu a elektřiny na pozadí energetické bilance EU. Tyto údaje jsou konfrontovány se stávající i navrhovanou evropskou energetickou infrastrukturou a aktivitami EU v oblasti transevropských energetických sítí, vnitřního trhu s energií a vnější dimenze energetické politiky. Na základě zjišťovaných informací jsou vyhodnoceny konkrétní možnosti a nástroje EU k zajištění stability energetických sítí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.