National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Sperm collection in bats
Zukal, Jan ; Zukalová, K. ; Pikula, J. ; Piáček, V. ; Seidlová, V.
The methodology describes the procedure of bat capturing, their basic determination, the anesthesia before sperm collection, the sperm sampling by electroejaculation and the procedure of subsequent analysis using the CASA equipment (Computer Assisted Sperm Analysis).
Kvalita prostředí a potravní chování kapra ve vztahu k přikrmování v polointenzivní rybniční akvakultuře
Adámek, Zdeněk ; Jurajda, Pavel ; Zukal, Jan ; Janáč, Michal ; Mikl, Libor ; Šlapanský, Luděk ; Všetičková, Lucie ; Prášek, Václav ; Šútovský, I. ; Chytka, V. ; Mrkvová, Markéta
Kombinací čtyř metod terénního výzkumu (telemetrie, elektrolov, potravní analýzy a měření parametrů vody) se ukázalo, že ryby nejsou v polointenzivním rybničním chovu rozmístěny rovnoměrně. Dominantní jedinci se koncentrují v krmných místech v hustotě, která může snížit obsah kyslíku až k hranici fyziologického minima, což vede k horšímu využití krmiv. Menší ryby se zdržují spíše mimo krmná místa a v okrajích rybníka a živí se převážně přirozenou potravu. Kromě menší hmotnosti mají i nižší obsah tuku. Rozdělení obsádky kapra na větší jedince s vyšším obsahem tuku, významně se orientující na krmná místa, a na menší s nižším obsahem tuku živící se více přirozenou potravou vede k doporučení vhodnosti rozšíření aplikace krmiv na více krmných míst, případně jejich střídání.
Social utopias - a comparation
Zukal, Jan ; Franěk, Jakub (advisor) ; Sekerák, Marián (referee)
Utopia, a perfect place, a place that doesn't exist. A place that is separated from the outside world and fully self-sufficient. Conception of an ideal state system dealt with dozens of philosophers and political thinkers. In ancient times it was Plato in his writings Constitution and laws. In early Christianity religious community that sought to live in the ideal commonwealth according to God's word. In the Renaissance, it was Thomas More, Utopia which gave its name to the whole genre, or Tomasso Campanella and the Sun. These authors became pioneers of utopian socialism. Utopia is at the same time also dealt with Francis Bacon, who rather than socially conceived scientifically. They were followed by modern utopian socialists, such as Charles Fourier, and Robert Owen. The last part of the development consists of so-called utopia dystopia, or anti-utopia. The best known dystrophic parts are Matrix, or 1984 by George Orwell.
Pilot study on the efficient use of ponds greater than 100 hectares
Mrkvová, Markéta ; Jurajda, Pavel ; Adámek, Zdeněk ; Zukal, Jan
Fish distribution in carp ponds tends to be uneven as fish prefer those parts nearer the feeding sites. As such, carp usually only occupy around two thirds of the pond area. Compared with more remote parts of the pond, control sampling campaigns showed the regular occurrence of significantly larger fish at the feeding sites. Further, fish located on the feeding sites consumed cereals almost exclusively, whilst those outside the feeding sites grazed predominantly on zooplankton. Environmental parameters at the feeding sites differed from those in the surrounding area, particularly in relation to the post-feeding period. We recommend that fish farmers both increase the size of feeding sites and alternate feeding at different sites in an effort to spread the fish stock over the whole pond area, thereby better utilising natural food resources.
Spatial distribution of carp in semi-intensive pond
Mrkvová, Markéta ; Zukal, Jan ; Adámek, Zdeněk ; Šútovský, I. ; Jurajda, Pavel
In semi-intensive pond aquaculture, the dietary requirements of the species cultured (mainly carp Cyprinus carpio) are guaranteed through consumption of natural food organisms together with "supplementary" feed inputs. As a result, we hypothesise that carp will utilise the whole area of the pond in their search for those places where natural food is available. To date, there has been no in-depth study on fish behaviour and feeding habits in such ponds, despite the possibility of food competition where fish are stocked at high densities. Such competition could lead to decreased growth in younger fish cohorts, leading to poorer flesh quality. In this study, we use radio-telemetry to provide new information on carp behaviour in a 130ha pond under semi-intensive aquaculture. Our results indicate that fish distribution in the pond is uneven, with fish using approximately two-thirds of the pond area. This behaviour was partly influenced by size-class. Some fish tended to remain at localities where supplementary food was regularly provided, but some of them used both localities with supplementary and natural food. These results should prove useful for improving fish feeding regimes in ponds using a similar semiintensive system to our model pond.
Zoological days Brno 2013
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
V roce 2013 bylo registrováno 487 účastníků (z toho 289 studentů), odeznělo 137 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 182 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou v rámci České republiky a Slovenska. Do již tradiční studentské soutěže (podporované zejména časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) bylo zařazeno 62 přednášek a 109 posterů. Letos poprvé byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou.
Zoological days Brno 2011
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou minimálně v rámci České republiky a Slovenska. Přestože počet účastníků se od loňské konference v Praze příliš nelišil (pravděpodobně již bylo dosaženo jakéhosi "zoologického maxima"), tak se neustále zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce. Studentské soutěže (podporované firmou Olympus, časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) se účastnilo 59 přednášek a 91 posterů.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Zukal, Jaromír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.