National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Analysis and Evaluation of the Placement of Buildings according to the Building Code in Brno-venkov
Zichová, Jana ; Hrnčířová, Eva (referee) ; Superatová, Alena (advisor)
This thesis analyses and evaluates the placement of buildings according to the building code. The thesis has two parts: in the theoretical part, it describes the building code and basic concepts related to the placement of buildings, and analyses the forms of planning permission in detail. Since the issue of the placement of buildings is quite extensive, it is the thesis deals with the exceptions of buildings situation rules more in detail, namely with Decree No. 501/2006 Coll. The second, practical part, shows the procedure of proceedings these exceptions on three examples from Brno-venkov region. At the end of the thesis, goals and results of the work are evaluated.
Family house with place of business
Zichová, Jana ; Jelínek, Petr (referee) ; Balíková, Jitka (advisor)
This work deals with a newly built detached house with a place of business – a hairdresser’s. The building is situated in the south-west part of the town of Pozořice in a distance of approximately 15 kilometres east of Brno. It is designed as an edifice on two floors, without a cellar and with a flat roof with single covering. On the ground floor the hairdresser’s and residential rooms for daily use are located while on the first floor there are places designed for relaxation with bedrooms and rooms for children. The house is planned for 2 adults and from 3 to 4 children.
Selection of Songs to Progressiv System of Information Elements in Primary Music Education
Zichová, Jana ; Váňová, Hana (advisor) ; Jenčková, Eva (referee)
V našem hudebním systému se děti učí pěveckému projevu trojí cestou. Nápodobou slyšeného neboli vokální imitací, vokální intonací a vokální improvizací neboli tvořivostí. Často se však ve školní praxi dochází záměně vokální imitace za vokální intonaci, proto je třeba přesně tyto dva termíny definovat, aby nebylo možné je zaměňovat. Vokální imitací nazýváme pěvecké projevy, které vznikají opakováním sluchem vnímaných hudebních útvarů: melodií, témat, motivů, úryvků písní apod.. Při nácviku se snažíme na základě sluchových vjemů napodobit tyto poslouchané útvary co nejpřesněji. Nápodobou slyšeného nedochází hlubší analýze hudebně výrazových prostředků. Nedochází uvědomělým operacím s hudebními představami ani výraznějšímu rozvoji hudební paměti. Vokální intonace je vlastně převod notového zápisu melodie do její odpovídající zvukové podoby za pomoci hlasového orgánu. Na rozdíl od imitace, kde hudební podněty zpracovává sluch, jsou u intonace hlavními hudebními podněty noty, které jsou zpracovávány zrakem. Jak jsem již uvedla imitace není pro dítě tak přínosná, tudíž by měla být pouze jakýmsi předstupněm intonace. Imitačně bychom měli učit ty písně, které jsou pro děti příliš obtížné nebo ty, na jejichž intonační zvládnutí dítě nemá dostatečné znalosti, což se v průběhu školní docházky samozřejmě mění. Výuku...
Analysis and Evaluation of the Placement of Buildings according to the Building Code in Brno-venkov
Zichová, Jana ; Hrnčířová, Eva (referee) ; Superatová, Alena (advisor)
This thesis analyses and evaluates the placement of buildings according to the building code. The thesis has two parts: in the theoretical part, it describes the building code and basic concepts related to the placement of buildings, and analyses the forms of planning permission in detail. Since the issue of the placement of buildings is quite extensive, it is the thesis deals with the exceptions of buildings situation rules more in detail, namely with Decree No. 501/2006 Coll. The second, practical part, shows the procedure of proceedings these exceptions on three examples from Brno-venkov region. At the end of the thesis, goals and results of the work are evaluated.
Selection of Songs to Progressiv System of Information Elements in Primary Music Education
Zichová, Jana ; Jenčková, Eva (referee) ; Váňová, Hana (advisor)
V našem hudebním systému se děti učí pěveckému projevu trojí cestou. Nápodobou slyšeného neboli vokální imitací, vokální intonací a vokální improvizací neboli tvořivostí. Často se však ve školní praxi dochází záměně vokální imitace za vokální intonaci, proto je třeba přesně tyto dva termíny definovat, aby nebylo možné je zaměňovat. Vokální imitací nazýváme pěvecké projevy, které vznikají opakováním sluchem vnímaných hudebních útvarů: melodií, témat, motivů, úryvků písní apod.. Při nácviku se snažíme na základě sluchových vjemů napodobit tyto poslouchané útvary co nejpřesněji. Nápodobou slyšeného nedochází hlubší analýze hudebně výrazových prostředků. Nedochází uvědomělým operacím s hudebními představami ani výraznějšímu rozvoji hudební paměti. Vokální intonace je vlastně převod notového zápisu melodie do její odpovídající zvukové podoby za pomoci hlasového orgánu. Na rozdíl od imitace, kde hudební podněty zpracovává sluch, jsou u intonace hlavními hudebními podněty noty, které jsou zpracovávány zrakem. Jak jsem již uvedla imitace není pro dítě tak přínosná, tudíž by měla být pouze jakýmsi předstupněm intonace. Imitačně bychom měli učit ty písně, které jsou pro děti příliš obtížné nebo ty, na jejichž intonační zvládnutí dítě nemá dostatečné znalosti, což se v průběhu školní docházky samozřejmě mění. Výuku...
Family house with place of business
Zichová, Jana ; Jelínek, Petr (referee) ; Balíková, Jitka (advisor)
This work deals with a newly built detached house with a place of business – a hairdresser’s. The building is situated in the south-west part of the town of Pozořice in a distance of approximately 15 kilometres east of Brno. It is designed as an edifice on two floors, without a cellar and with a flat roof with single covering. On the ground floor the hairdresser’s and residential rooms for daily use are located while on the first floor there are places designed for relaxation with bedrooms and rooms for children. The house is planned for 2 adults and from 3 to 4 children.

See also: similar author names
3 Zichová, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.