National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Hydrogen charging of fuel cladding methodology
Krejčí, J. ; Kabátová, J. ; Kočí, J. ; Weishauptová, Zuzana ; Vrtílková, V.
Hydrogen content is a very important parameter for mechanical properties of fuel cladding. The methodology of developed hydrogen charging is described.
Hydriding of Zr1Nb alloy samples
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
The report presents the results of hydriding of Zr1Nb alloy samples.
Methodology for determining the provenance of natural stone - sandstone – using exact laboratory methods
Přikryl, Richard ; Weishauptová, Zuzana ; Přikrylová, Jiřina
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Material analysis of natural stone - marlstone - exact laboratory methods as a tool to determine the source area
Přikryl, Richard ; Šťastná, Aneta ; Přikrylová, Jiřina ; Zamrazilová, Lenka ; Weishauptová, Zuzana
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému popisu opuk, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis opuk a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z opuky. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci opuk; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (opuka) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu opuky při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů z opuky. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy opuka. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 33 (č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Textural properties of Zr alloys
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
The performed study is aimed on the identification of the influence of before-oxidation on the textural character of corrosion layers of Zr alloys E110EDU after the exposure on the temperature of 1100 oC in dependence on exposition time.
Hydriding of Zr1Nb alloy samples
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
The report describes hydriding of Zr1Nb alloy samples.
Textural properties of Zr alloys
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
The performed study is aimed on the identification of changes of the corrosion layers character in dependence on exposition time at high temperature oxidation.
Methodology of Zr1Nb alloy hydriding
Weishauptová, Zuzana
The study describes the original method of Zr1Nb alloy hydriding.
The comparison of the corrosion layers character of Zr1Nb alloys samples
Weishauptová, Zuzana ; Sýkorová, Ivana
The performed study is aimed on the identification of the corrosion layers character of 3 samples of Zr1Nb alloy after the exposure to pressurized steam and VVER 360 oC.
The comparison of the corrosion layers character of 3 samples of Zr1Nb alloys by means of water vapor sorption
Weishauptová, Zuzana
The performed study is aimed on the comparison of ZrO2 corrosion layers by means of the analysis of water vapour sorption isotherms together with microhardness determination.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.