National Repository of Grey Literature 40 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Education by reading and education towards reading
Sýkorová, Ivana ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Landová, Hana (referee)
Tématem práce je výchova dětí, mládeže, dospělých a starých lidí k četbě, a také snaha o výchovu těchto skupin pomocí četby. Cílem diplomové práce je zjištění stavu a způsobů čtenářské výchovy v České republice. Jednotlivé způsoby výchovy se od sebe liší v závislosti na věku jedinců, na způsobu výchovy v rodině a ve škole. Dalším faktorem ovlivňujícím čtenářskou výchovu je způsob chování v dospělosti a schopnost začlenění se do sociálních skupin. Praktickou částí diplomové práce jsou dotazníky vytvořené pro žáky 1. - 5. tříd základních škol. K vyhodnocení nejsou použity grafy, vzhledem k tomu, že bylo částečně použito i otevřených otázek, a proto i statistiky jsou zpracovány pouze částečně.
Project of the Center of experimental archeology in Únětice
Pauknerová, Karolína ; Matoušek, Václav (advisor) ; Fridrichová Sýkorová, Ivana (referee)
Based on postprocesualism theories, this master's thesis provides data for setting up the Centre of Experimental Archaeology in Únětice near Prague, designed to pursue an experimental research of Unetice culture agriculture settlement. This project aims to provide space for carrying out archaelogical experiments on the one hand, and to present the results of archaelogical research to public in an innovative way on the other. In addition, it might play an important role in the touristic development of the village.
Trace and minor elements in coal and methods of their investigation
Páchová, Helena ; Opluštil, Stanislav (advisor) ; Sýkorová, Ivana (referee)
The aim of the bachelor thesis is to provide an overview of the minor and trace elements in coal matter and to characterize their origin, distribution and effect on quality of coal in term of its industrial utilization, including potential environmental impacts. The thesis describes main methods currently used when investigating coal geochemistry and mineralogy. The thesis includes overview of the distribution of these elements in the major coal deposits of the Czech Republic.
Trace and minor elements in coal and methods of their investigation
Páchová, Helena ; Opluštil, Stanislav (advisor) ; Sýkorová, Ivana (referee)
The aim of the bachelor thesis is to provide an overview of the minor and trace elements in coal matter and to characterize their origin, distribution and effect on quality of coal in term of its industrial utilization, including potential environmental impacts. The thesis describes main methods currently used when investigating coal geochemistry and mineralogy. The thesis includes overview of the distribution of these elements in the major coal deposits of the Czech Republic.
Prague brownfields: an opportunity or a threat for metropolitan development?
Sýkorová, Ivana ; Blažek, Jiří (advisor) ; Szczyrba, Zdeněk (referee) ; Doleželová, Lucie (referee)
Figure Dissertation summarv CoNDrrtoNs FoR BRoWNFTELDS RECENER{TTON . prrvate sector inlerst in regeneration o economicenvironment(convenienÍ situation on the real estate meket. good condition for PPp) . business en\ ironmeot ífinucia| rcurces od ample rime) . public *ctor supPoí . legislative flvircnDeEt (crĚtion of suitable poIiti6 and m6uÉs) CoNSEQUENCES oF BRoWNFTELDS REGENERÁTIoN FoR METRoPoLITAN DEVELoPMET gro\ťL socieconomic development rconomic b€nefits (ne\v empl).oment opportunities. suppon oflocal rconomic grotlh. real estates value nse) accomplishing the principles oi sutainable gmu,th alkmati\ e to dominant suburban grcrrth ph\ siml improvement (regeneĚ1ion ) rccial benefis loime dffrse ed homeless lea\ ine) mvironmental benefits lchage to greofields r positi\'e iníluence on sunounding area and better CoNSEQUENCES oF BRoWNFIELDS FOR METROPOLITAN DEVELOPNIET Negative . decline o physicaldeterioration (dereliction) . social de8Íadation (c!ime, homelessness) o conomic decline (unemployment. osrer disinvestment into the mainlenmce of the land md buildings) o negative influence on sunoundings. in extreme cases threat !o the public health Positi!e . potential tbr future development (pafticularty in attractive locations) Causrs or. snowNFrELDs FoRMATToN o globalization . deindusfialiation ....
Project of the Center of experimental archeology in Únětice
Pauknerová, Karolína ; Matoušek, Václav (advisor) ; Fridrichová Sýkorová, Ivana (referee)
Based on postprocesualism theories, this master's thesis provides data for setting up the Centre of Experimental Archaeology in Únětice near Prague, designed to pursue an experimental research of Unetice culture agriculture settlement. This project aims to provide space for carrying out archaelogical experiments on the one hand, and to present the results of archaelogical research to public in an innovative way on the other. In addition, it might play an important role in the touristic development of the village.

National Repository of Grey Literature : 40 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
12 SÝKOROVÁ, Ivana
2 Sýkorová, Irena
1 Sýkorová, Iva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.