National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Jewish Extremism as a Threat to Israel
Vrbová, Marie ; Anselmo Vieira, Sabina (advisor) ; Hynek, Nikola (referee)
This thesis deals with the impact of the activity of settlement movement Gush Emunim on the internal and external security of the state Israel. The theory of the authors Gabriel Almond, Emmanuel Sivan and R. Scott Appleby is applied. According to this theory it is possible the settlement movement to identify as the movement trying to change the majority society by its activities in the way that the society would act in favour of the goals of the movement. The means, which Gush Emunim tries to reach its goal, are identify by the application of the theory. After that these means are analysed form the point of their impact on the internal and external security of Israel.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Dílčí úkol se zabývá vymezenou oblastí Mostecka. Jeho součástí je analýza zahraničních zkušeností, návrh na vybudování cyklistických stezek a pěších turistických tras včetně turistického autookruhu ve vymezeném území v okolí města Mostu.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Postrekultivační využití území
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Horáček, Radek ; Vrbová, Marie ; Svoboda, Ivan
Zahraniční zkušenosti s postrekultivačním využití území. Postrekultivačním využití území v severozápadních Čechách, obecné principy a doporučení. Cyklotrasy a cyklostezky. Připravenost území narušeného těžbou hnědého uhlí pro budoucí výstavbu. Modelové území lomu Chabařovice. Návštěvnické trasy v okolí města Mostu.

See also: similar author names
2 Vrbová, M.
1 Vrbová, Markéta
26 Vrbová, Martina
3 Vrbová, Michaela
2 Vrbová, Miroslava
1 Vrbová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.