National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Secure deployment and testing of oVirt platform
Vágner, Vojtěch ; Martinásek, Zdeněk (referee) ; Dzurenda, Petr (advisor)
Virtualizační platforma oVirt nabízí široké spektrum možných konfigurací. Avšak žádná z~těchto konfigurací není bezpečnou bez předchozího zásahu v kontextu slepého nasazení platformy. Bezpečné konfigurace jsou definovány bezpečnostními standardy, se kterými je daná konfigurace v souladu. Jelikož oVirt je komunitní projekt, není lehké tento typ softwaru certifikovat v oblasti bezpečnostních standardů. Certifikace v oblasti bezpečnostních standardů je drahou záležitostí. Naštěstí, oVirt sdílí stejný základ s produktem Red~Hat~Virtualization, vůči kterému jsou určité bezpečnostní standardy aplikovatelné (FIPS 140-2, DISA STIG, Common Criteria). Most mezi Red~Hat~Virtualization a oVirt dává možnost bezpečných konfigurací i pro oVirt. Záměr této práce je následně určit, které konfigurace jsou podporovány danými standardy, tedy bezpečné, a jak ověřit, že jsou přítomné v dané nasazené platformě. To je realizováno pomocí skriptu ve formě Ansible Playbook, který zahrnuje Ansible Role. Každá role v rámci skriptu obhospodařuje evaluaci shody pro daný bezpečnostní standard.
Economic analysis of various modes of transport
Vágner, Vojtěch ; Jirsák, Petr (advisor) ; Mervart, Michal (referee)
The work is about a comparison of costs of transport modes and their combinations on the selected route Louny - Ostrava. The main objective is a general comparison of different transport modes in relation to the total cost of travel and their implementation on the selected route.

See also: similar author names
1 Vagner, Vlastimil
1 Vágner, Vladislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.