National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.02 seconds. 
Noise reduction in high resolution computed tomography data
Tkadlecová, Markéta ; Chmelík,, Jiří (referee) ; Zikmund, Tomáš (advisor)
Vzhledem ke komplexnosti procesu akvizice dat výpočetní tomografie (CT) je šum v rentgenových snímcích nevyhnutelný a může vést ke zkreslení získané informace. Proto by měl být co nejvíce potlačen. Dosud se výzkum zaměřoval především na redukci šumu v CT datech u lékařských CT s nízkými dávkami, zatímco o šumu a jeho potlačení v CT datech s vysokým rozlišením je známo jen málo. Tato redukce může probíhat v oblasti rentgenových snímků, v průběhu tomografické rekonstrukce nebo v oblasti tomografických řezů. Tato práce se zabývá především redukcí šumu v rentgenových snímcích a tomografických řezech. Prvním krokem k nalezení komplexní metodiky je určení rozdělení a matematického modelu šumu přítomného v rentgenových snímcích. Tento model byl určen pomocí snímků bez přítomného vzorku, které byly pořízeny s různými expozičními časy. Pomocí stanoveného modelu byl simulován šum ve fantomovém datasetu. Vybrané algoritmy byly testovány na projekčních snímcích a tomografických řezech fantomu a porovnávány jak subjektivně, tak objektivně pomocí metrik kvality obrazu. Strategie s nejlepšími výsledky byly dále testovány na naměřených CT datech z CT systému Rigaku nano3DX s vysokým rozlišením a byly popsány jejich výhody, omezení a možnosti využití.
Image quality analysis using Fourier transform
Tkadlecová, Markéta ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Hoderová, Jana (advisor)
This thesis deals with two-dimensional Fourier transform and its use in digital image quality assessment. An algorithm based on amplitude spectra is introduced and tested on different sets of images. Its possible use and disadvantages are described. For understanding the basics of the algorithm the fundamental mathematical theory is included. Mainly the properties of amplitude spectra are explained. Next, the theory of digital images and their characteristics, which can affect their quality, is described. For testing the quality of the image the demonstrative program has been developed.

See also: similar author names
1 Tkadlecová, M.