National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Cultivation of reed canary grass Phalaris arundinacea L. for biogas production: methodology for practice
Usťak, Sergej ; Strašil, Zdeněk ; Váňa, Vojtěch ; Honzík, Roman
The basic aim of the methodology is to provide farmers, agricultural advisors, providers of biogas plants and anyone others the basic information about growing and processing for biogas a prospective non-traditional crop - reed canary grass Phalaris arundinacea L. Up to now, a comprehensive methodology for cultivation and utilization of this crop for biogas production is not processed. The publication provides basic botanical characteristics of the crop, specifies its soil and ecological habitat requirements, describes the agricultural technologies for seeding, cultivation, fertilization, plant protection, harvesting and post-harvest ensiling and gives an overview of potential yields of biomass and biogas, especially methane including their economic evaluation.
Fulltext: Download fulltextPDF
The use of minimization and conservation tillage technologies in order to reduce water erosion on cultivated lands
Nerušil, Pavel ; Kohoutek, Alois ; Odstrčilová, Věra ; Vach, Milan ; Javůrek, Miloslav ; Strašil, Zdeněk
The main objective of this methodology is to present the latest knowledge on protection of agricultural lands from water erosion to wide professional agricultural public with respect to its degradation effect on soil and long-term remedy of damage caused. It should also be appealing to responsible and consistent use of soil erosion control measures, because ensuring the sustainability of soil fertility not only for the present generation but for the future should be an effort for both professionals and also the general public. And just choose a convenient methods of agricultural land management, use of soil tillage technologies that prevent water erosion runoff and support rainfall water infiltration into the soil are being the right way to achieve that goal.
Fulltext: Download fulltextPDF
Sorghum (Sorghum bicolor (L.) MOENCH) and its utilization possibilities in the condition of the Czech Republic
Hermuth, Jiří ; Janovská, Dagmar ; Strašil, Zdeněk ; Usťak, Sergej ; Hýsek, Josef
Sorghum is one of the oldest used crops. Presently, it is one of the five most cultivated cereals in the world for human nutrition. This methodology includes a comprehensive view of sorghum cultivation and presents the newest knowledge in range from botanical taxonomy to the possibilities of utilization. In this publication, there are included not only our own results but there are also results from the world scientific publications. There are characterized selected species of sorghum suitable for different climatic conditions of the Czech Republic. There are described all aspects and procedures, which can influence the final production of selected sorghum varieties including their quality from the point of view of biogas production.
Fulltext: Download fulltextPDF
Sorghum (Sorghum bicolor (L.) MOENCH and its utilization possibilities in the condition of the Czech Republic
Hermuth, Jiří ; Janovská, Dagmar ; Strašil, Zdeněk ; Usťak, Sergej ; Hýsek, Josef
Sorghum is one of the oldest used crops. Presently, it is one of the five most cultivated cereals in the world for human nutrition. This methodology includes a comprehensive view of sorghum cultivation and presents the newest knowledge in range from botanical taxonomy to the possibilities of utilization. In this publication, there are included not only our own results but there are also results from the world scientific publications. There are characterized selected species of sorghum suitable for different climatic conditions of the Czech Republic. There are described all aspects and procedures, which can influence the final production of selected sorghum varieties including their quality from the point of view of biogas production.
Fulltext: Download fulltextPDF
Principles of cultivation and possibilities of utilization of Miscanthus
Strašil, Zdeněk
Methodics is based on own and external experience with growing of miscanthus. Methodics presents overview on botanical characteristics of the plant, requiremenf of the plant on site conditions, farming techniques including fertilization, crop establishment, plant protection till harvest and postharvest treatment. The survey of main possibilities of utilization of miscanthus is presented.
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vachová, Světlana ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Roušarová, Šárka ; Hána, Jan ; Heyda, Jiří ; Nikl, Martin ; Táborová, Mária ; Vrátný, Filip ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Analýza potenciálu bude řešena s těmito zdroji biomasy: pšeničnou slámou, lesními sklizňovými zbytky, biomasou trvalých travních porostů, záměrně pěstovanou biomasou z výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a některých nedřevnatých energetických plodin. Práce provedené v roce 2007: Příprava mapových podkladů pro stanovení potenciálu biomasy jednotlivých zdrojů, Analýza pro vyhodnocení lesnické databáze, která bude rozpracována na úroveň okresů, popřípadě ORP (obce s rozšířenou působností), Analýza mapových podkladů a návrh způsobu zpracování mapových podkladů v systémech GIS, Vytvoření návrhu modelu pro použití mapových podkladů a výsledků pro zveřejnění mapových částí výzkumu na geoportálu, Získání podkladů pro stanovení potenciálu slámy pro energetické využití z konvenčního zemědělství, Získání podkladů pro stanovení potenciálu trvalých travních porostů pro energetické využití, Získávání a rozpracování podkladů pro stanovení potenciálu ze záměrně pěstované biomasy (RRD, šťovík, ozdobnice čínská) v závislosti na geografických a klimatických podmínkách (případně termínu sklizně), Vypracování metodiky pro ekonomické hodnocení a postupů stanovení ceny jednotlivých forem biomasy.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.
Principles of cultivation and possibilities of utilization of crambe
Strašil, Zdeněk
Methodics is based on own and external experience with growing of crambe. Methodics presents overview on botanical characteristics of the plant, requiremenf of the plant on site conditions, farming techniques including fertilization, crop establishment, plant protection till harvest and postharvest treatment. The survey of main possibilities of utilization of crambe is presented.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.