National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Algorithms for Model Simplification
Pokorný, Jan ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Pečiva, Jan (advisor)
This paper is dedicated to simlification algorithms of polygonal models. First chapter deals with common principles of model simplification - features of polygonal models are explained here along with operations used in simlification. Next chapters introduce three simplification algorithms - Uniform Vertex Clustering, Floating Cell Vertex Clustering and Vertex Decimation. These methods are tested on a number of models and compared in various aspects - visual quality, aproximation time and geometric error of aproximation.
Location-aware data transfers scheduling for distributed virtual walkthrough applications.
Přibyl, Jaroslav ; Sochor, Jiří (referee) ; Sojka, Eduard (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na kvalitu renderované scény mají omezení síťového připojení. Tyto omezení lze redukovat pomocí multi-resolution reprezentace dat scény, určováním priorit stahování jednotlivých částí scény, a přednačítáním dat. Pokročilé metody pro určování priorit a přednačítání částí scény jsou založeny na predikci pohybu uživatele vycházející z matematického popisu jeho pohybu. Tyto metody jsou schopny predikovat následující pozici uživatele jen v krátké vzdálenosti od jeho aktuální polohy. V případě náhlých, ale pravidelných změn směru pohybu uživatele jsou tyto metody nedostatečné co do přesnosti i délky predikce. V této práci je navrhnut komplexní přístup k řešení plánování přenosu dat splňující i tyto požadavky. Navrhované řešení využívá predikci pohybu uživatele založenou na znalostech k určení priority stahování dat i předstahování částí scény. Provedené experimenty nad testovacími daty ukazují, že navržené schéma plánování přenosu dat umožňuje dosažení vyšší efektivity přenosu dat a vyšší kvality renderovaného obrazu během průchodu testovací scénou.
Cyclic Engine Visualization
Fajkus, Jan ; Granát, Jiří (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
Objective of this thesis was acquaint oneself with theory of cyclic engines, understand their principle, describe their conjunctive and different properties. Program part consisted in creating visualization of chosen engines in C/C++ language using openGL.
Vector Font Rasterization on LCD
Hrušovský, Marek ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Granát, Jiří (advisor)
This bachelor's thesis deals with sub-pixel vector font representation. It generaly describes representation and rasterization of vector font and shortly compares advantages of vector font against bitmaped font. Including information about sub-pixel font representation on screen type LCD, possibilities and problems that this type of projection produces. It contains implementation description of demonstrational application, which rasterizes font with sub-pixel technology.
Building Designer and Generator
Jurka, Zdeněk ; Kubíček, Radek (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
This work deals with design and creation of 2D editor for fast transfer of bitmap building plans to a vector representation. Emphasis is placed on an object oriented design of editor allowing extension of the automatically generating 3D object representation obtained from the vector form. The thesis describes an important part of the design of the user interface and an equally important mathematical background of the implemented 2D features. The work also addresses the description of the intended generation of 3D models with a choice of appearance of the resulting 3D model.
Visualization and Simulation in Graphics Scene Using Delta3D
Martanovič, Lukáš ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Pečiva, Jan (advisor)
Goal of this thesis is to describe the process of creating a visualisation and simulation application using Delta3D. First chapter contains description of library structure, followed by familiarization with basic mechanics and features of the engine in chapter two. Content of third and fourth chapter is an example creation of simple graphics scene and description of development of more advanced application using wider spectrum of features off ered by Delta3D library.
Interactive 3D Terrain Editor
Hulva, Jiří ; Vanek, Juraj (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
The purpose of this work is to design and implement an interactive 3D terrain editor. The application should be able to create three-dimensional model of a terrain from input data, display it and allow free movement in displayed scene. Users should be provided with tools for editing heightmaps and surface textures. There should be option to load models of objects, like buildings or vegetation and place them on chosen locations.
Light Maps in 3D Computer Graphics
Vrána, Jaroslav ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Venera, Jiří (advisor)
Bachelor´s thesis describes techniques that are used in virtual terrain creation. First part describes generating of the height maps and the textures, after that is shown the terrain rendering and texturing. And next that is described the light maps generating. I show tree algorithms for the light maps generating, two for the terrain a one for the water. At the end I describe extension for the acceleration of the scene.
Generating Procedural Terrains
Petlan, Michael ; Bartoň, Radek (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
This thesis deals with algorithms of stochastic generating of height maps. The thesis describes the basic theoretical knowledge and extends it by usage of L-systems for generating a network of rivers. There has been implemented a library of the height map generating algorithms and a demo application within the thesis.
Streaming of 3D Geometry over Network
Rozehnal, Jaroslav ; Beran, Vítězslav (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
This thesis is oriented on problematics of streaming 3D geometrics over network. Main importance is seen in efectivity of streaming, for what there is presented special protocol, working over protocol UDP, and adaptation of Level of Detail. For visualization of transmitted geometry trivial graphical engine is developed. In the end there are presented results of tests, oriented on protocol's efectivness.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Přibyl, J.
5 Přibyl, Jakub
9 Přibyl, Jan
1 Přibyl, Jan Bc.
7 Přibyl, Jiří
4 Přibyl, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.