National Repository of Grey Literature 79 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Company Communication Mix
Švecová, Michaela ; Novotná, Marie (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This bachelor thesis is focused on the analysis of communication mix in the company DS. Hrabal, s.r.o. which is engaged in the production and the sale of confectionery. The work includes the theoretical part where there are several terms concerning marketing analysed, the sekond part deals with the introduction of company and the execution of the analyses and the third part introduces some further suggestions for solutions which will lead to the improvement of the marketing communication of the company.
Implementation of industrial X-ray computed microtomography in developmental biology
Tesařová, Markéta ; Křivánek,, Jan (referee) ; Novotná, Marie (advisor)
Rentgenová počítačová mikrotomografie (CT) je metoda pro trojrozměrné (3D) zobrazování vnitřní struktury objektů. Laboratoř rentgenové počítačové mikro a nanotomografie na CEITEC VUT (Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně) se zaměřuje zejména na nedestruktivní analýzu v průmyslovém odvětví. Ukázalo se ale, že tato metoda nachází široké uplatnění i v dalších vědeckých oblastech včetně vývojové biologie. Tato práce poskytuje propojení mezi materiálovými a živými vědami. Kompletní proces vedoucí k vytvoření 3D modelu různých anatomických struktur je detailně popsán. Tento postup zahrnuje kontrastování vzorků, samotné CT měření a analýzu dat. Právě zpracování dat je mnohdy považováno za nejdůležitější část v rentgenové počítačové tomografii a proto je této oblasti věnována v práci největší část. Úpravou měřicích parametrů byl dále optimalizován CT přístroj GE v|tome|x L 240 za účelem umožnění automatické segmentace. Navíc je diskutována možnost měření na synchrotronu za účelem zvýšení prostorového rozlišení a diferenciálního kontrastu. Předpokládá se, že v blízké budoucnosti získají průmyslové CT přístroje podobné zobrazovací vlastnosti, a to jak díky nedávnému vývoji v oblasti hardwaru, tak v oblasti zpracování dat.
Attitude towards death in Old Norse literature and in its modern adaptations
Bejdl, Tadeáš ; Novotná, Marie (advisor) ; Nešporová, Olga (referee)
This diploma thesis discusses the attitude towards death found in Old Norse literature. Emphasis is placed on primary sources and information from them. The work should show the reader what attitudes which is related to death appeared in Old Norse literature and how they were subsequently preserved in modern adaptations. The work analyzes three different primary sources - The Icelander's sagas (family sagas), Legendary sagas and modern adaptations based on Old Norse literature. Key words: Old Norse Literature, Modern adaptation, Death, Suicide, Afterlife
The influence of socio-geographical exposure and other factors on the extensification processes of land use
Janoušek, Zbyněk ; Bičík, Ivan (advisor) ; Feranec, Ján (referee) ; Novotná, Marie (referee)
The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the extensification processes of the land use in Czechia in the period of more than 160 years, 1845-2010. Emphasis is also placed on the associated losses of agricultural and arable land, given that afforestation and increase of grassland took place essentially at the expense of that land. The main data source is the "Database of long-term land use changes in Czechia (1845-2010)", LUCC Czechia, based on cadastral records. It is a detailed monitoring which covers almost 9,000 so-called stable territorial units. Both the extensification processes and the overall intensity of land use (using the coefficient of ecological importance) are evaluated. Given that most of the Czechia's territory is still used as agricultural land, the thesis also includes an overview of the evolution of the selected agricultural intensity indicators. Attention is likewise paid to the wider context of land use changes at the European level. The essential part of the thesis is to build models of socio-geographical exposure of Czechia, which are comparable with the data on land use in the time horizons of 1845, 1896, 1948, 1990 and...

National Repository of Grey Literature : 79 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
8 NOVOTNÁ, Magdalena
20 NOVOTNÁ, Marie
55 NOVOTNÁ, Markéta
39 NOVOTNÁ, Martina
43 NOVOTNÁ, Michaela
3 NOVOTNÁ, Michala
1 NOVOTNÁ, Milada
9 NOVOTNÁ, Miroslava
20 NOVOTNÁ, Monika
2 Novotná, Magda
8 Novotná, Magdalena
8 Novotná, Magdaléna
8 Novotná, Marcela
5 Novotná, Mariana
55 Novotná, Markéta
7 Novotná, Marta
39 Novotná, Martina
43 Novotná, Michaela
3 Novotná, Michala
1 Novotná, Miloslava
1 Novotná, Miriama
9 Novotná, Miroslava
20 Novotná, Monika
1 Novotná, Monika Bc.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.