National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Digital Text Steganography
Nodžák, Petr ; Nevoral, Jan (referee) ; Strnadel, Josef (advisor)
The goal of this bachelor project was to learn about digital text steganography, about methods for hiding the text, to implement my own or already existing methods and finally to compare acomplished results of these methods. This project introduces four methods (Zero distribution, semathics, syntax and Format based) which hide secret data into cover text, each of them by its own way. Research has found that semanthics method produces the best properties of stego text followed by Format based and Zero distribution, syntax method ended up worst. Based on the data found we can choose which method we will use.
Universal Sensoric Platform with Programmable Features
Gál, David ; Nevoral, Jan (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
The aim of this thesis is to design universal sensoric platform for data collection in manufacturing environment. Device is capable of collecting data from variety of sensors, but it is also able to control external systems. Platform is controled by Lua scripts. The scripts are generated in user friendly visual programming environment Blockly. Platform is based on WiFi module ESP-WROOM-02.
Digital Steganalysis
Molnár, Ondřej ; Nevoral, Jan (referee) ; Strnadel, Josef (advisor)
Steganalysis is the opposite science discipline of the steganography - which is an art of information hiding . Steganography deals with embedding of secret messages to different types of media. The most commonly used cover media in modern steganography are image files . This bachelor's thesis creates an overview of known steganograpy and steganalysis methods . It also describes practical implementation of application that is able to detect hidden information in image.
Control Panel with Touchscreen
Nevoral, Jan ; Crha, Adam (referee) ; Musil, Petr (advisor)
The aim of this work is to design and construct a printed circuit board with touchscreen connection that will serve as a universal platform for controlling a variety of devices including industrial devices. The functionality of the board is demonstrated on control of gas boiler application. The first part attends to currently used and available graphic displays, touchscreens, communication interfaces and microcontrollers that allow control of a graphic display. The main focus is put on LCD TFT displays, resistive touch panels and microcontrollers with LCD TFT controller. The second part describes the selection of system components, design of printed circuit board and implementation of thermostat. The end of the work evaluates the produced device and discusses possible future extensions.
Expansion Module with Touch LCD Display for Educational Minerva Platform
Nemček, Oliver ; Nevoral, Jan (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
The aim of this Master thesis is create an expansion module with TFT touch screen display for educational Mierva platform. Low level driver and graphical user interface library will be developed for this module. GUI library enables user to design an graphical application in easy way.
Design and Realization of Device-Prototype for Multi-Channel Monitoring of Measured Quantities via USB
Nevoral, Jan ; Kunovský, Jiří (referee) ; Strnadel, Josef (advisor)
The aim of this work is design and construction of a device based on microcontroller Freescale MC9S08JM60 that will extend laboratory kit used in the lab of Computer Hardware course at FIT BUT. The device allows monitoring of several measured quantities and sending the measured values to a computer via USB. The first part presents the current laboratory kit and used microcontroller. The second part contains device’s design including schematic, PCB and a list of used electronic components, a description of implementation of firmware for the microcontroller in C and control application written in C#. This application receives the measured data samples from the device and visualizes them to demonstrate the functionality of the device. In the last part of the bachelor’s thesis there are proposed steps to upgrade the laboratory kit based on this device, contained its evaluation and possible extensions.
Technical Condition Monitoring of Radar Systems Components
Miklíček, Marek ; Šimek, Václav (referee) ; Nevoral, Jan (advisor)
The goal of this thesis is to design a diagnostic subsystem for secondary surveillance radar and to construct a functional prototype of communication and testing generator unit. The first part of the thesis aims at description and division of radar systems, with emphasis on air traffic control radars.  Main attention is being focused on ATC secondary surveillance radars and description of their function. Following part deals with requirements specification for design of diagnostic system and the system design itself. Part of the thesis forms design, production and testing of prototype of block enabling communication of diagnostic subsystem and function of testing generator for secondary surveillance radar.
Laser Plotter for Cutting Steel Plates
Dokulil, Marek ; Nevoral, Jan (referee) ; Crha, Adam (advisor)
This diploma thesis is divided into two main parts. The first section is dedicated to the history and development of the laser technology. The second part describes all individual types of laser technology which are used in the industry nowadays. The next section follows with the research of various laser devices which serve mainly as a cutting tool. This knowledge gathered in the previous part was used to create the next part including the own conception of the machine. The second half of this diploma thesis deals with a research of software available at the market today. Eventually, after summarizing the characteristics of each software, the new concept and implementation of own software are made. In the final section, there are mentioned the possible extension and available upgrades. The reader should be able to create his/her own conception of the laser device and software after reading and understanding this paper.
Audio Player Device for Automotive Environment
Mužila, Matej ; Nevoral, Jan (referee) ; Šimek, Václav (advisor)
The purpose of this thesis is to create an audio player device for automotive environment. Thesis describes development of modern car radio with touchscreen, built on oneboard computer Raspberry Pi 2. It describes development of hardware parts of the device from concept through selection of components to realization. It also describes development of firmware for this device, including graphical user interface. The device was built and it fulfilled set goals.
Novel approach to polymorphism in gate-level digital circuits
Nevoral, Jan ; Plíva, Zdeněk (referee) ; Stopjaková,, Viera (referee) ; Růžička, Richard (advisor)
Před necelými dvaceti lety byl představen nekonvenční přístup k implementaci multifunkčních obvodů, tzv. polymorfní elektronika. Polymorfní elektronika umožňuje implementovat jedním obvodem dvě nebo více funkcí, přičemž aktuálně funkce závisí na stavu okolního prostředí obvodu. Klíčovými komponentami takových obvodů jsou polymorfní hradla. Od představení konceptu polymorfní elektroniky bylo publikováno několik desítek polymorfních hradel. Parametry většiny z nich však neumožňují jejich využití v reálných aplikacích. Bez dostatečného množství polymorfních hradel s dobrými parametry však nejspíše zůstane v aplikacích založených na multifunkčním chování nebo rekonfiguraci konvenční elektronika preferována před tou polymorfní. Tato disertační práce představuje nový přístup k polymorfní elektronice. Je založen na hradlech, jejichž funkce závisí na polaritě napájecích přívodů. Cílem této disertační práce je ukázat, že takový přístup umožňuje navrhnout hradla s výrazně lepšími parametry. Aby bylo možné systematicky navrhovat na úrovni tranzistorů takováto hradla, byla navržena evoluční metoda založená na kartézském genetickém programování (CGP). To umožnilo navrhnout několik sad efektivních polymorfních hradel založených jak na konvenčních MOSFET tranzistorech, tak na double-gate ambipolárních tranzistorech. Z těchto sad hradel byla vytvořena knihovna, která je v současné době volně dostupná pro ostatní vědce. Dále byla v této práci navržena řada složitějších obvodů založená na navržených hradlech. Na různých úrovních návrhu obvodů (hradla, RTL, cílová aplikace) je pak ukázáno, že navrhovaný polymorfismus na úrovni hradel představuje velké výhody v porovnání s předchozí generací polymorfních hradel, ale může být také konkurenceschopný nebo výrazně lepší než konvenční řešení takovýchto obvodů.

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 Nevoral, Jiří
1 Nevoral, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.