National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Man as a person/time/freedom
MRÁZOVÁ, Vlasta
The thesis is divided into six chapters. In the first part, man and time were interested i philosophy. In the second part, we dealt with human being and human existence. In the third chapter we deal with context of time and history and their importance for man and human society. The fourth chapter tries to capture the meaning of human existence and follows another chapter that tries to find out possible causes that can lead to a loss of meaning of life. The last part, devoted to free time a leisure education, aimed to show the possibilities and limits of a free time educator in helping to meaningfully live.
The influence of folk culture, traditions and customs to children education and their application in dramatic education
MRÁZOVÁ, Vlasta
The thesis presents the infuence of folk culture to children education. Theoretical part presents history of relate tradions of folk culture with basic part of folk. There is also summary and description of several traditions, customs and feast through the folk year. The second part devote of tradition folk culture in school education and leisure education in present and in historical changes of schools. Practical part attempts find possibility application of tradition folk culture in dramatic education. Creative project gets acquainted children with history and meaning customs called "Openin the well". Aim of project is motivate members of folk dance group to practise and present of this custom.
Foreign politics of Mexiko to Cuba en the years 1958 - 1976
Hunčová, Dagmar ; Janoušková, Zuzana (advisor) ; Mrázová, Vlasta (referee) ; Nálevka, Vladimír (referee) ; Opatrný, Josef (referee)
Disertační práce zkoumá a hodnotí vliv vnějších a vnitřních faktorů, které působily na formulování zahraničně politického postoje Mexika vůči Kubě během období od roku 1958 do 1976. K tomu využívá metodu analýzy na hladinách: mezinárodní systém, stát, vnitrostátní prostředí a jednotlivec. Soustřeďuje se na témata jako je hegemonické postavení USA na americkém kontinentu, vývoj na Kubě, postavení Mexika v regionu, vnitrostátní režim vlády jedné strany - PRI, vč. historického vývoje, který ovlivnil tehdejší koncepci zahraniční politiky. Ukazuje, že v určitých obdobích domácí faktory zásadně ovlivnily postoj Mexika k revoluční Kubě.
La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad
Konířová, Monika ; Mrázová, Vlasta (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ekonomiky tohoto státu výrazně promítá. Doplňujícím tématem je též rozbor vztahů země s okolními státy, regionálními uskupeními na území Latinské Ameriky a v neposlední řadě také s Evropskou unií. První část poskytuje zejména obecné informace o dané zemi a přibližuje etapy politického vývoje v ní, které vždy představovaly mezník ve vývoji ekonomiky. Třetí část se soustředí na obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a možnostmi uplatnění českých firem a jejich zboží na peruánském trhu.
Španělsko od vstupu do ES ? Dvacet let v Evropě
Ficner, Filip ; Mrázová, Vlasta (advisor) ; Grmelová, Nicole (referee)
Diplomová práce se věnuje vývoji Španělska z pohledu politického a ekonomického od roku 1986, kdy země vstoupila do Evropských společenství, jeho mezinárodnímu postavení a pozici především v rámci Evropy, doplněné o charakteristiku změn v právním řádu země, převážně ve španělském obchodním právu.

See also: similar author names
3 MRÁZOVÁ, Vendula
4 MRÁZOVÁ, Veronika
2 MRÁZOVÁ, Vlasta
3 Mrázová, Vendula
4 Mrázová, Veronika
2 Mrázová, Viktória
1 Mrázová, Vladimíra
2 Mrázová, Věra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.