National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad
Konířová, Monika ; Mrázová, Vlasta (advisor) ; Mišovská, Soňa (referee)
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ekonomiky tohoto státu výrazně promítá. Doplňujícím tématem je též rozbor vztahů země s okolními státy, regionálními uskupeními na území Latinské Ameriky a v neposlední řadě také s Evropskou unií. První část poskytuje zejména obecné informace o dané zemi a přibližuje etapy politického vývoje v ní, které vždy představovaly mezník ve vývoji ekonomiky. Třetí část se soustředí na obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a možnostmi uplatnění českých firem a jejich zboží na peruánském trhu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.