National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Study of Optical Properties and Interference Phenomena on Thin Films of Organic Mcaterials
Schmiedová, Veronika ; Čeppan, Michal (referee) ; Mistrík, Jan (referee) ; Zmeškal, Oldřich (advisor)
Ph.D. thesis is focused on the study and determination of layer thickness and optical properties, such as the dispersion dependence of the refractive index of various materials prepared in the form of thin layer. In the first part of this work the theoretical findings in the field of spectroscopic ellipsometry are summarised. These findings are followed by the description and characterization of the light polarization, evaluation of experimental data and determination of the physical properties of studied materials. Experimental and result section of this work is devoted to the preparation and characterization of thin films of the studied materials: titanum dioxide (TiO2), new organic materials (MDMO-PPV, PCDTBT, PCBTDPP, PC60BM, PC70BM) and reduced graphene oxide (rGO). These were all selected with respect to their potential use in the organic photovoltaics.
Nanolayered Composites
Kontárová, Soňa ; Salyk, Ota (referee) ; Mistrík, Jan (referee) ; Čech, Vladimír (advisor)
Tato studie je zaměřena na základní výzkum tenkých vrstev plazmových polymerů a vliv depozičních podmínek na strukturu a vlastnosti jednotlivých vrstev a multivrstev připravených pomocí metody PE CVD. Jednotlivé vrstvy a multivrstvy a-SiC:H byly deponovány na křemíkové substráty z monomeru tetravinylsilanu (TVS) při různých výkonech v kontinuálním a pulzním režimu. Vrstvy byly rozsáhle zkoumány pomocí spektroskopické elipsometrie, nanoindentace, mikroskopie atomárních sil (AFM), rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS), spektroskopie Rutherfordova zpětného rozptylu (RBS), rentgenové reflektivity, Fourierovy transformační infračervené spektroskopie (FTIR) a měření kontaktního úhlu, pro zjištění jejich optických, mechanických a chemických vlastností. Byl zkoumán a prokázán vliv depozičních podmínek na fyzikálně-chemické vlastnosti pp-TVS vrstev. Jednotlivé vrstvy byly v rámci po-depoziční úpravy vystaveny UV záření a byl zkoumán účinek stárnutí a vliv UV záření na jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Multivrstevnaté struktury (plazmaticky polymerizované 2-vrstvy a 10-ti-vrstvy) s tloušťkou jednotlivých vrstev od 0,5 µm do 25 nm byly úspěšně deponovány a charakterizovány pomocí elipsometrické spektroskopie. Na základě získaných poznatků je možné připravit materiály s vlastnostmi upravenými podle požadavků pro využití v nanokompozitních aplikacích a optických zařízeních.
Physical properties of doped and non-doped Tb3Fe5O12 studied by optical spectroscopies
Vančík, Michal ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
This thesis focuses on systematic study of optical and magneto-optical properties of non-doped and doped Tb3Fe5O12 thin films, on gadolinium gallium garnet and silicon substrates. Spectroscopic ellipsometry measurements were performed to obtain optical properties, thicknesses and surface roughness values of studied samples. The magneto- optical properties were investigated using the Kerr and Faraday effect measurements. Obtained experimental data were used to calculate the spectral dependence of the off- diagonal components of permittivity tensor. The results were compared with literature, and the effect of doping was discussed. On three samples, the spectral magneto-optical Kerr rotation hysteresis loops were measured, for the purpose of separating the individual contributions of sublattices. The analysis revealed that the method is probably insensitive to sublattice contributions but is sensitive to the contributions of regions with different magnetic anisotropy within the deposited layer. 1
Study of physical properties of nanostructures using magneto-optical techniques
Beran, Lukáš ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
Magneto-optical spectroscopy methods are used to study magnetic pro- perties of materials down to nanometer dimensions due to its high sensiti- vity and non-contact nature. This requires sophisticated experimental setup, advanced technical equipment and precise optical components arrangement. This thesis describes the basic physical principles of magneto-optical Kerr spectroscopy. On the basis of these principles is designed and developed a new, much simpler experimental setup with crossed polarizers. This arran- gement has the same order of sensitivity and accuracy of measurement as commonly used modulation techniques to which it is compared in this work. Finally, this arrangement is applied to the study magneto-optical properties of selected magnetic structures and these properties are discussed. 1
Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds
Král, Daniel ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické elipsometrie, MO spektroskopie a MO Kerrovy magnetome- trie. Experimentální výsledky jsme poté porovnali s teoretickými modely. Doplnili jsme také výsledky našich spolupracovník·, a to včetně X-ray difrakce, atomic-force mikroskopie a ab initio výpočt·, abych potvrdili naši interpretaci naměřených výsledk·. Bylo zjištěno, že strukturální disorder je vskutku pozorovatelný pomocí metod, kterých jsme využili. Jeho výskyt se projevil změnou elektronové struktury vzork·. V případě druhé sloučeniny, Fe2MnGa, jsme vyšetřovali vliv obsahu Fe složky na optické a MO vlastnosti tohoto materiálu. Zjistili jsme, že atomy Fe ovlivňují koncentraci volných elektron·, čímž dodávají sloučenině kovový charakter (v porovnání s Ni2MnGa). Zároveň zvyšují optickou a MO odezvu v blízké infra-červené oblasti spektra. Dále bylo zjištěno, že vzorek s nejvyšším obsahem Fe má nulovou magnetizaci. 1
Optical and magneto-optical properties of Heusler compounds
Král, Daniel ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
Cílem této práce bylo studium Heuslrových sloučenin pomocí optických a magneto-optických (MO) metod. V případě první sloučeniny, Co2FeGa0.5Ge0.5, jsme studovali výskyt strukturálního disorderu za pomoci spektroskopické elipsometrie, MO spektroskopie a MO Kerrovy magnetome- trie. Experimentální výsledky jsme poté porovnali s teoretickými modely. Doplnili jsme také výsledky našich spolupracovník·, a to včetně X-ray difrakce, atomic-force mikroskopie a ab initio výpočt·, abych potvrdili naši interpretaci naměřených výsledk·. Bylo zjištěno, že strukturální disorder je vskutku pozorovatelný pomocí metod, kterých jsme využili. Jeho výskyt se projevil změnou elektronové struktury vzork·. V případě druhé sloučeniny, Fe2MnGa, jsme vyšetřovali vliv obsahu Fe složky na optické a MO vlastnosti tohoto materiálu. Zjistili jsme, že atomy Fe ovlivňují koncentraci volných elektron·, čímž dodávají sloučenině kovový charakter (v porovnání s Ni2MnGa). Zároveň zvyšují optickou a MO odezvu v blízké infra-červené oblasti spektra. Dále bylo zjištěno, že vzorek s nejvyšším obsahem Fe má nulovou magnetizaci. 1
Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin
Beran, Lukáš ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
This diploma thesis is devoted to systematic study of structural trans- formations of Heusler alloys by means of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical spectroscopy. Structural transformations in these alloys are induced by different microscopic mechanisms. Obtained experimental results were confronted with theoretical calculations. This allowed the discussion of obtained results and suggestion of their interpretation. In the case of Co- Fe-Si alloys, changes in optical and magneto-optical properties with change of Co-Fe ratio were observer. This was explained by lowering of the gap for minority spins with increasing Fe concentrations. Temperature dependent optical and magneto-optical properties of Ni-Mn-Ga alloy showed the pres- ence of so-called Martensitic transformation from cubic to tetragonal phase. A study of Mn-Rh-Co-Sn alloys did not show a clear dependence of physical properties upon the concentration of Rh and Mn. This was explained by strong strain inside the samples, which distorted obtained results. 1
Study of physical properties of nanostructures using magneto-optical techniques
Beran, Lukáš ; Veis, Martin (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
Magneto-optical spectroscopy methods are used to study magnetic pro- perties of materials down to nanometer dimensions due to its high sensiti- vity and non-contact nature. This requires sophisticated experimental setup, advanced technical equipment and precise optical components arrangement. This thesis describes the basic physical principles of magneto-optical Kerr spectroscopy. On the basis of these principles is designed and developed a new, much simpler experimental setup with crossed polarizers. This arran- gement has the same order of sensitivity and accuracy of measurement as commonly used modulation techniques to which it is compared in this work. Finally, this arrangement is applied to the study magneto-optical properties of selected magnetic structures and these properties are discussed. 1
Investigation of nanostructured films
Čechvala, Juraj ; Kousal, Jaroslav (advisor) ; Mistrík, Jan (referee)
In this thesis the optical properties of the plasma polymers are studied using the spectroscopic ellipsometry. The basic principles of ellipsometry are described. The suitability of various ellipsometric models for the modelling of plasma polymer thin filmsis compared. The stability of films prepared by sputtering of nylon is studied. The influence of the deposition conditions on the optical properties of hydrocarbon plasma polymer film is characterized. Usability of the ellipsometric roughness for the characterization of the nanostructured hydrophobic surfaces is tested. The filling factor of metal/plasma polymer nanocomposites is determined and compared with another methods of filling factor determination.
Study of Optical Properties and Interference Phenomena on Thin Films of Organic Mcaterials
Schmiedová, Veronika ; Čeppan, Michal (referee) ; Mistrík, Jan (referee) ; Zmeškal, Oldřich (advisor)
Ph.D. thesis is focused on the study and determination of layer thickness and optical properties, such as the dispersion dependence of the refractive index of various materials prepared in the form of thin layer. In the first part of this work the theoretical findings in the field of spectroscopic ellipsometry are summarised. These findings are followed by the description and characterization of the light polarization, evaluation of experimental data and determination of the physical properties of studied materials. Experimental and result section of this work is devoted to the preparation and characterization of thin films of the studied materials: titanum dioxide (TiO2), new organic materials (MDMO-PPV, PCDTBT, PCBTDPP, PC60BM, PC70BM) and reduced graphene oxide (rGO). These were all selected with respect to their potential use in the organic photovoltaics.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Mistrík, Ján
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.