National Repository of Grey Literature 30 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Relation between Oral and Genital Candidiasis
Burešová, Valerie ; Leger, Aleš (advisor) ; Hájek, Pavel (referee)
Vztah mezi orální a genitální kandidózou Autoři: Valerie Burešová1 ,Aleš Leger1 , Petra Křížová1 , Spyridon Gkalpakiotis2 1. Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV 2. Dermatovenerologická kliniky 3. LF UK a FNKV Úvod: Kvasinkové infekce v dutině ústní a na genitálu se v populaci vyskytují poměrně často. Cílem práce bylo posoudit souvislost orální a genitální kandidózy a zhodnotit stav dutiny ústní u pacientů suspektně trpících genitální kandidózou. Dále zhodnotit frekvenci výskytu pacientů s kandidózou v praxích zubních lékařů, dentálních hygienistek, gynekologů a pediatrů; zjistit jejich přístup k těmto pacientům a jimi využívané léčiva. Metodika a materiál: Klinický výzkum byl proveden u 15 pacientů dermatovenerologické kliniky (2 ♀ a 13 ♂) suspektně trpících genitální kandidózou, kterým byly odebrány vzorky z genitálu a dutiny ústní. Kultivace kvasinek na Sabouraudově agaru probíhala 7 dní při pokojové teplotě a dle výsledků byl potvrzena nebo vyloučena kvasinková infekce. Byla zhotovena fotodokumentace projevů v dutině ústní a průběh kultivace každého z vyšetřovaných vzorků. Současně byl s pacienty podrobně probrán dotazník ohledně jejich obecných hygienických návyků. Dotazníkové šetření mezi zdravotníky proběhlo na 141 respondentech (47 zubních lékařů, 77 dentálních hygienistek, 15 pediatrů a 2...
Esthetic Procedures at the Dental Hygienist's Office
Svobodová, Kamila ; Jiroutová, Olga (advisor) ; Leger, Aleš (referee)
This bachelor's thesis is focused on esthetic procedures provided by the dental hygienist. There is summarised information about the main esthetic procedures (airflow, polishing, teeth bleaching and application of dental jewellery) in the theoretical part. Two questionnaires were provided in practical part. The first one was targeted at patients of the dental hygienists and the second one targeted at dental hygienists, whose responses represent experience and opinions of dental experts. The result of questionnaires: The vast majority of patients is interested in the appearance of their teeth, they're willing to invest their time and money into them. Dental hygienists are responsible for individual professional care about the patients' teeth and for motivating patients to take care of their oral cavity. 75 % of DH said that they use more often airflow than polishing for removing extrinsic stains. 70 % of patients, who know airflow treatment were also treated by airflow. More than 80 % were satisfied with the result and they would undergo this procedure again. Only some patients were bleached, in spite of interest in bleaching teeth. Due to the result of the questionnaire the main factor could be the price, because there is a huge disparity in ideal price in patient's opinion and current prices in the...

National Repository of Grey Literature : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.