National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.02 seconds. 
Marketing Strategy of Company TATRA, a.s.
Svoboda, Ondřej ; Kunčický, Jan (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
This master’s thesis deals with the analysis of the company TATRA, a.s., identification of new markets in the Arab Region for heavy trucks and the concept of marketing strategy.
Identifikace nových trhů pro vozidla TATRA v Jižní Americe
Boháčová, Věra ; Přikrylová, Jana (advisor) ; Kunčický, Jan (referee)
Cílem práce je definovat nové možnosti odbytu pro vozidla společnosti TATRA, a.s.v Jižní Americe. Jedná se o utřídění dostupných informací a o výběr těch informací, které by mohly mít pro vedení společnosti význam v procesu rozhodování o obchodních aktivitách. Informace byly získávány z dostupných zdrojů, jako jsou např. statistické údaje či údaje tuzemských či zahraničních proexportních agentur či ministerstev, dále pak související články v periodikách a další zdroje. Práce je rozdělena do několika základních částí. První z nich je teoretická část, ve které se zabývám teoretickými přístupy k mezinárodnímu marketingu. Další částí je praktická část, v níž dochází ke sběru a třídění dostupných informací, následně k analýze a identifikaci odbytových možností pro vozidla TATRA v jednotlivých zemích Jižní Ameriky. Zvolené téma je podnikové, proto byly cíle této práce vytyčeny přímo pro potřeby společnosti TATRA, a.s. ve spolupráci s jejími představiteli.
Identification of new Markets in Africa for the Tatra Vehicals
Šembera, Martin ; Bílková, Jana (advisor) ; Kunčický, Jan (referee)
Práce přihližuje problematiku vyhledávání nových trhů a v praktické části je zaměřena na analýzu afrických zemí, kde hledá nové příležitosti pro nákladní vozidla Tatra. Úkolem práce je zmapování potenciálních subjektů, které by mohly mít o nákladní vozy zájem a uvést kontakty, s jejichž pomocí by Tatra a.s. mohla rozvinout své obchodní aktivity v Africe.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.