National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Possibilities of data analysis from CAN bus
Krišková, Mahulena ; Pančík, Juraj (referee) ; Belák, Michal (advisor)
This Master’s thesis covers possibilities of data collection and data analysis from CAN. Historical background and current trends are described as well as the principle of operation. The aim of this thesis was to provide several methods of data reading and subsequently their possible ways of interpretation for purposes of Forensic Engineering, more precisely, in the terms of vehicle driving dynamics. Owing to the fact the messages on the CAN bus are themselves encoded, one is unable to read them without further decryption. However, the possibilities of decoding are limited. Individual methods of data reading, collection, and analysis are presented. The analysis is focused on the process of data collection form CAN bus and data decryption. From several software options, one was selected as a tool for experimental part.
Renewable energy sources from oceans
Krišková, Mahulena ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Obnovitelné zdroje jsou v dnešní době velmi diskutované téma především kvůli vyvstávajícím problémům v rámci ekologie a úspory energií. I přes nejvíce zastoupenou část v této oblasti vodními, větrnými a solárními elektrárnami, se tato práce zabývá méně vyvinutou formou čerpání energie pomocí obnovitelných zdrojů, a tím jsou energie z oceánů. Příbojové a přílivové technologie jsou dvěma základními možnostmi, jak efektivně získat určité množství energie. V úvodu jsou popsány jednotlivé možnosti obnovitelných zdrojů a jejich zastoupení v rámci produkce elektřiny. Především jsem se však zabývala jednotlivými typy elektráren a na jakých principech fungují. Výsledkem je shromáždění informací o využívaných metodách v oblasti oceánské energie, spolu s nejvýznamnějšími elektrárnami světa.

See also: similar author names
1 Krišková, Michaela
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.