National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach
Kouřilová, Martina ; Hanušová, Helena (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
The master thesis is focused on the evaluation of the performance of the company abc s.r.o., which operates in the automotive sector. The company will be compared with the appropriate competitors by the approach called benchmarking. The goal of the thesis is to identify weaknesses and suggest solutions that will improve the current performance of the company.
Proposal of the Debt Collection Improvement in the Enterprise
Kouřilová, Martina ; Svobodová, Kamila (referee) ; Musilová, Helena (advisor)
The bachelor thesis deals with the issue of debt collection. Thesis is dividend into several parts. The theoretical part defines receivables of legal, accounting, tax and economic terms. The analytical part analyses receivables of entrepreneur and evaluated his current state. The last part is about solutions that will improve the situation about receivables.
Marketing strategy of Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. on domestic and export markets
Kouřilová, Martina ; Zamykalová, Miroslava (advisor) ; Čížek, Erik (referee)
This diploma theses executes an internal and external analysis of marketing strategies on Czech and international markets by company Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. External analysis is assessed with respect to current economic downturn and evaluates alcohol market situation, competition and media markets. Latter internal analysis appraises company's standings on liqueur markets. This particulary includes analysis of market shares, pricing policy, distribution strategy and public perception. Final chapter follows up on the initiation and marketing strategy of a new product - Becherovka Lemond - on local and international markets.
Strategie společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka na českém a zahraničních trzích
Kouřilová, Martina ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Čížek, Erik (referee)
Cílem této práce je popsat a analyzovat marketingovou strategii společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka na českém a hlavních exportních trzích. Vychází ze zhodnocení externích a interních vlivů a vyzdvihuje charakteristické rysy jednotlivých trhů. Zaměřuje se také na srovnání marketingových strategií na těchto trzích a pokouší se navrhnout co nejefektivnější řešení do budoucna.

See also: similar author names
1 KOUŘILOVÁ, Milena
1 Kouřilová, Markéta
1 Kouřilová, Michaela
1 Kouřilová, Miroslava
3 Kouřilová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.