National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Kántor, Tibor ; Kotíková, Eliška
Konkrétní příklady vyhodnocení obnovitelných zdrojů energie na základě dané metodiky pro posouzení přínosů obnovitelných zdrojů, která byla v rámci VaV 320/4/03 vyvinuta. Vyhodnocení bylo provedeno pro konkrétní oblast ČR - Jihočeský kraj.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Kántor, Tibor ; Kotíková, Eliška
Makroekonomické vyhodnocení alternativních a obnovitelných zdrojů - metodika. Definování technologií obnovitelných zdrojů energie a jejich procesních řetězců. Energie slunečního záření, biomasy, vodních toků, energie větru a geotermální energie. Přehled činnosti a metodika přístupu k další fázi projektu.
Ekologické bydlení - pasivní domy
Kubečková, Lucie ; Kotíková, Eliška (advisor) ; Klusák, Jaroslav (referee)
Práce analyzuje aktuální situaci na trhu ekologicky šetrných staveb a zabývá se otázkou stimulace poptávkové strany trhu. Práce se rovněž pokouší hledat koncepční řešení zajišťující konkurenceschopnost těchto staveb.
Trvale udržitelné hospodaření v lesích, certifikace lesů
Jakubová, Lenka ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Práce se zabývá problematikou trvale udržitelného hospodaření a provádění certifikace na lesních majetcích. Čtenáři by měla poskytnout komplexní pohled na tuto oblast obecně, i z pohledu vlastníka lesa. Hlavní otázkou je, zda je lesní certifikace potřebná a co vlastně pro majitele lesa znamená. Posouzení nákladů a přínoců lesní certifikace.
Environmental and economic aspects of the energetic using of biomass in the Czech Republic
Vaňková, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Obnovitelné zdroje energie jsou stále více diskutovaným tématem. Stále více cítíme potřebu změnit přístup k využívání neobnovitelných zdrojů, aby nedošlo k jejich úplné devastaci. Tato práce je zaměřena právě na jeden z obnovitelných zdrojů energie a sice na ten v podmínkách ČR nejperspektivnější - na biomasu.Zabývá se možností využívání biomasy v ČR, protože právě u nás má tento zdroj největší potenciál co se týká obnovitelných zdrojů. V práci jsou charakterizovány cíle v této oblasti, zabývá se environmentálními dopady využívání biomasy, legislativní podporou a analyzuje ekonomické podmínky.Výsledkem je SWOT analýza, která shrnuje výhody a nevýhody využívání biomasy v podmínkách ČR.
Autovraky
Jiroušková, Jana ; Fišerová, Alena (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Práce se zabývá nejprve odpady všeobecně a po té je zaměřena na speciální druh odpadu - autovraky. Je zde uvedena právní úprava této problematiky a porovnání teorie, vyplývající z této úpravy, s fungováním v praxi.Jsou vyzdviženy kladné a záporné přínosy nové právní úpravy.Práce je zpracována na základě zákonů, odborných časopisů a poznatků veřejné správy a odborné veřejnosti.
Vliv vývoje automobilismu a automobilové dopravy na životní prostředí
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Cílem práce je poukázat na negativní vlivy, kterými působí automobilová doprava na životní prostředí a snaha ukázat na možnosti jejich řešení jak technologicky tak pomocí právních úprav a jinými způsoby

See also: similar author names
1 Kotíková, Eva
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.