National Repository of Grey Literature 97 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
"New" role of an object in "object art" and "art of instalation"
Holubcová, Klára ; Bláha, Jaroslav (advisor) ; Kornatovský, Jiří (referee)
Submitted graduation theses offer different views of questions relating to an object (thing) in the "object art". The foundation of the "object art" brought a "new" role of an object. It does mean that the border of an art types are no more close, as well as life and art are now transparent. We can find qualitative changes in a various ways of treatment of an object. I saw these changes in according to four basic criteria: meaning, material, form and function. Another centre line of the text are overlaps of fine art and applied art, which detects common tendences in both spheres.
Ways, stones, quideposts
Páleníková, Martina ; Kornatovský, Jiří (advisor) ; Roeselová, Věra (referee)
Vlastním cílem této práce není, ani původním záměrem nikdy nebylo úplné zmapování zachovalých kamenů v kraji. To by jistě vyžadovalo několikaleté vlastivědné bádání inventárního charakteru - především u kamenů hraničních. Chci poukázat na rozmanitost všech kamenů jež během putování krajinou můžete potkat, podtrhnout chladnou krásu a svým prožitkem vlastně upozornit, vědouc vyprávět.
"Frontáž". The Phenomenon of "frontáž" in Czech Art
Horáková, Markéta ; Polcar, Miloslav (advisor) ; Kornatovský, Jiří (referee)
Můj dědeček se věnoval numizmatice. Jako malá jsem ho mnohokrát pozorovala, jak svou sbírku mincí doplňuje a třídí. Snad abych ho nerozptylovala, naučil mě objevovat tajemství rubů i líců kovových penízků, z nichž jsem pak sama za pomoci tužky a papíru odkrývala neznámé reliéfhí předlohy. Myslím, že mi tato zábava i napětí vydržely hodně dlouho. Později, a to především díky svému otci, jsem obdobným způsobem získávala tvary a strukturu listů, květů i kůry stromů a vytvářela si tak svůj vlastní pseudoherbář. Ani děda, ani otec, ani já jsme však nikdy nepojmenovali naše otisky, respektive způsob jejich získávání, frotáží. S tímto slovem jsem se poprvé setkala až při studiu výtvarné výchovy na střední pedagogické škole, kde jsem, krom teoretického poučení, realizovala i několik praktických úkolů. Později, když jsem své žáky výtvarné výchově sama vyučovala a s touto technikou jsme pracovali, pozorovala jsem, že i oni přijímají frotáž se stejným zájmem jako já kdysi. Někdy jsme si uměle vytvořili motivy z lepenky - těmi byly například fragmenty stavebních prvků jihočeského selského baroka nebo zvětšeniny cechovních pečetí, které pak nalepené tvořily reliéfhí podklad pro frotáž. Jindy nám posloužily předlohy z přírody - listy, dřevo, kůra apod. A nakonec nemohu nepřipomenout kamenné náhrobky na zdejším židovském...
Photography as a game with (not only) a graphic element
Primová, Adéla ; Šmíd, Jan (advisor) ; Kornatovský, Jiří (referee)
PRIMOVÁ, A. Photography as a game with (not only) a graphic element. [Bachelor's thesis] Charles University in Prague, Faculty of Education, Department of Art. Prague, 2014, 80 p. ANOTATION The subject of this bachelor's thesis is to look at the complex of image and photography and their role as a graphic element. It's dedicating mostly to collage techniques, whose authors are chosen from the Czech art in the early 20th century. The following section presents the work of contemporary artists. Theoretical principles discussed in the work are converted into art award for students of Secondary Vocational School of Education and Higher Vocational School of Education and Social Sciences. All of which are also used in the practical part of the thesis. Key words: photography, graphic element, collage, image, world, art education
Art group 12/15 and its place in the second half of the 20th century Czech art
Mayerová, Miroslava ; Bláha, Jaroslav (advisor) ; Kornatovský, Jiří (referee)
Miroslava Mayerová Title of the Bachelor's Thesis: Art group 12/15 and its place in the second half of the 20th century Czech art Abstract This thesis focuses on the evolution and influence of art group 12/15 on socio-cultural development of society in the second half of the 20th century. The theoretical part encompasses the socio-cultural environment and historical situation before and during the formation of the group, describes its formation, and presents the work of individual group members until their second joint exhibition. The didactic part teaches students the group's activities by utilising concepts used by 12/15. The practical part of the work carries out didactic task and by form of self-assess evaluates its feasibility and usefulness. The work includes historical documents and articles about group.
Photographical pharaphrase of classic art work
Pilařová, Alžběta ; Šmíd, Jan (advisor) ; Kornatovský, Jiří (referee)
Pilařová, A.: Photographic paraphrase of classic artwork. [Bachelor's thesis] Prague 2014 - Charles University in Prague, faculty of education, department of art, 63 p. (Attachments: 8 copyright photos, CD). I tried to define the name "paraphrase" through analysis of answers from question-form and specialized publications in my bachelor's thesis. I charted basic acts of paraphrases in artistic field. I focused at these acts in fine art and photography. My collection of photographs is completed with descriptions of each photo and their alternatives. Didactic part is based on four exercises with classical artworks in which pupils of Elementary Art School work with drawing, painting and photographic game.
Body of the other. The erotics as learning content in Art education
Ondřichová, Petra ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (advisor) ; Kornatovský, Jiří (referee)
The thesis titled "The body of the other. The erotics as learning content in Art education." have character of an exploration probe. It focuses on erotism in environment of educational institutions. This work deals with the body and its erotic contents in art education. It seeks to clarify the concept of erotica. This work seeks various overhangs of erotica into philosophy, advertising, school, personal and public life. This thesis is linked to the teaching of erotic theme and with the issues of integration of eroticism in lessons of art education. The aim is to determine how are the children / students on this topic sensitive. All the text is supplemented by authentic testimonies of students, teachers and parents related to the topic of erotica in school.

National Repository of Grey Literature : 97 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.