National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Education in Subsaharian Africa and its influencing factors
Kovářová, Veronika ; Hubálek, Radek (referee) ; Frajer, Václav (advisor)
4 Education in Sub-Saharan Africa and factors, which influence it The main theme of this master thesis is education in Sub-Saharan Africa. Its first part, which can be understood as an introduction into the situation in the region, describes influence of particular factors, e.g. poverty, conflicts and health conditions, on education of inhabitants of Sub-Saharan Africa. Second part deals with level of education in specific countries of the region and for each country provides data on previous development as well as contemporary situation in each of the stages of education, i.e. primary, lower secondary, upper secondary and tertiary. There is also a scale of quality of education showing number of children per teacher. General literacy of adult population in each state is expressed by literacy index. The third part seeks to compare conditions of all the stages of education in the above-mentioned region and in other parts of the world. The conclusion sums up all obtained pieces of knowledge. Key words: conflicts, development and humanitarian aid, HIV/AIDS, index of literacy, literacy, malaria, primary education, secondary education, tertiary education, tuberculosis
Agriculture of the ECOWAS States
Toman, Jiří ; Frajer, Václav (advisor) ; Hubálek, Radek (referee)
1 Abstrakt Hospodářské společenství západoafrických států dnes víceméně funguje pouze na úrovni bilaterálních vztahů a pouze za předpokladu politické stability. Přestože integrace z počátku proklamovala řadu sáhodlouhých a líbivých prohlášení, zůstalo většinou pouze u nesplněných přání a politických předsevzetí. Více než hospodářský, má integrace spíše politický charakter, i když narozdíl od ostatních afrických společenství, vykazuje alespoň určité zlepšení například ve vnitroregionálním obchodě. Pozitivním jevem bylo založení vojenských operačních jednotek, které zaznamenaly úspěchy v podobě zásahů v krizových oblastech. Zároveň tyto jednotky zasahovaly i mimo integraci ECOWAS, pod záštitou Africké unie. Tento krok můžeme chápat jako první úspěch zamýšlené celoafrické integrace. Řada států spolu v ekonomické oblasti prakticky nespolupracuje, což samozřejmě ztěžují i velké vzdálenosti a nedostatek komunikací. Také z hlediska nabízeného sortimentu nemůže obchod fungovat, poněvadž státy nemají co nabízet. Koloniální područí zanechalo v západní Africe naprosto nevhodnou hospodářskou strukturu, která byla a nadále bude největší překážkou jakéhokoli rozvoje. Obrovské množství nerostných surovin stále putuje na západní trhy a pro státy ECOWAS tvoří nepostradatelnou devizovou položku. Také export zemědělských...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.