National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Influence of nanoparticles and polymers on the amyloid fibril formation
Holubová, Monika ; Štěpánek, Petr (advisor) ; Štěpánek, Miroslav (referee) ; Nardin, Corrine (referee)
The thesis deals with the testing of amyloidogenicity of various carbon nanoparticles and polymers. The first part of the thesis provides the theoretical background of amyloidoses, a group of diseases in which proteins are stored in the insoluble form of amyloid. In addition, the theoretical part also deals with a general overview of nanomaterials and the most important methods. Several types of nanomaterials were tested within the thesis, so the part Results and Discussion was divided into two subchapters: 1) Carbon nanospecies and amyloid fibril formation, and 2) Polysaccharides, glycogen modifications and amyloid fibril formation. The first subchapter concerns the testing of four types of carbon nanoparticles (single-walled carbon nanotubes (SWNT), fullerenes (C60), carbon quantum dots (CDs) and nanodiamonds (NDs)). These materials were tested on a model system hen egg white lysozyme (HEWL). Using fluorescence measurements and transmission electron microscopy (TEM), the nanoparticles were ranked from the most to the least amyloidogenic as follows: NDs> control> C60> CDs> SWNT. The second subchapter deals with the effect of selected polysaccharides (glycogen (GG), mannan (MAN), phytoglycogen (PG)) and modified GG on amyloid fibril formation. These materials were tested on the HEWL model system,...
Motivation and Satisfaction of Employees in a Selected Company
Holubová, Monika ; Plodíková, Stanislava (referee) ; Konečný, Štěpán (advisor)
This master´s thesis is focused motivation and satisfaction of employees. The theoretical part focuses on defining the basic concepts of motivation, satisfaction and education. I describe the theory of motivation or the factors of work satisfaction. As education is planned and what is its implementation, defining the concept of learning and total characteristics of employee motivation. In the practical part I characterize a particular company. I also focus on the current motivation of employees. Based on a questionnaire survey, I analyse the current situation, draw conclusions from it and suggest the necessary measures that could be beneficial to both the company and the employees.
Participation of the Czech Police in school preventiv programs
Holubová, Monika ; Novotná, Jiřina (advisor) ; Pidrmanová, Zuzana (referee)
TITLE: The participation of the Czech Police in school preventive programs AUTHOR: Monika Holubová DEPARTMENT: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství SUPERVISOR: PhDr. Jiřina Novotná ANNOTATION: The work focuses on primary prevention at primary school. It deals with the participation of the Czech Police to implement preventive programs at schools. Empirical probe deals with the implementation of the program for the case of two classes and effectiveness of the program. It also deals with the learning outcomes for the immediate termination of the program through didactic test. KEYWORDS: evaluation of educational program, school curriculum, risk behavior preventiv program, participation of police in education
Evaluation of Company Financial Performance and Proposals of Improvement
Holubová, Monika ; MBA, Daria Kratochvílová, (referee) ; Čižinská, Romana (advisor)
This diploma thesis deals with assessment of financial situation of a chosen company on basis of its accounts. The first part of the thesis includes an issue of financial analysis, its devices and methods. The next part contains financial analysis itself. First, property and financial structure of the company is evaluated by means of horizontal and vertical analyses. The thesis focuses mostly on a calculation and successive evaluation of ratio indicators of profitability, liquidity, insolvency and activity. In conclusion of the financial analysis there are multidimensional bankruptcy models used which are a part of the predication of financial stringency of the company. On the basis of findings the diploma thesis includes proposal of strategy which should improve financial health of examinated company.
Effect of long-term administration on haematological parameters Ovosan and representation of immune cells in patients with cancer disease
Horák, Vratislav ; Holubová, Monika ; Pokorná, E.
Despite extensive research and new therapeutic approaches are cancer diseases the second most common cause of death. According to the website, "Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic", which processes data from the National Cancer Registry in 1977 by software SVOD (http://www.svod.cz) it is clear that for some diagnoses (eg pancreatic cancer) is this period, a significant increase in incidence and mortality.
Fulltext: Download fulltextPDF
Problematiky osob se zdravotním postižením a jejich postavení na trhu práce na Táborsku
Holubová, Monika Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Šicnerová, Soňa (referee)
V teoretické části jsou obecně popsány principy sociální politiky, specifika trhu práce a politika zaměstnanosti. Jsou zde vymezeny pojmy související se zdravotním postižením a nastíněny změny v novém zákoníku práce týkající se osob se zdravotním handicapem. V praktické části je popsána činnost úřadu práce v Táboře a dalších organizací podporujících zdravotně postižené občany. Text je prokládán statistikami získanými z úřadu práce. Dále je zmapován trh práce z hlediska největších zaměstnavatelů zdravotně postižených v regionu Tábor. V závěru praktické části je vyhotovena SWOT analýza a na jejím základě doporučena strategie zaměřená na silné stránky a příležitosti.

See also: similar author names
2 HOLUBOVÁ, Marie
11 HOLUBOVÁ, Michaela
1 Holubová, Magda
18 Holubová, Markéta
10 Holubová, Martina
11 Holubová, Michaela
1 Holubová, Miroslava
1 Holubová, Monika Bc.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.