National Repository of Grey Literature 60 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Theory and practice of fault location on MV cable lines in E.ON distribution networks
Macků, Dominika ; Holub, Martin (referee) ; Orságová, Jaroslava (advisor)
This thesis gives an overview on the fault of high-voltage cable transmission lines in the distribution system of the E.ON company. The first part of this thesis introduces reader to the topic of cable transmission lines, types of commonly used cables and the most commonly occurring faults. In the second part of this thesis, the methods of locating faults in cable transmission lines by professional personnel are explained. The third part deals with the analysis of a group of chosen occurred faults. The final part focuses on the statistics of fault occurrence on South Moravian region from 1.1.2017 until 1.1.2019.
Data standard of the Ministry of Health of the Czech Republic
Holub, Martin ; Roleček, Jiří (referee) ; Fedra, Petr (advisor)
Diploma thesis "Data standard of the Ministry of Health" deals with the structure of data standard including XML language. Further the thesis is focusing on hospital information system CLINICOM with the inclusion of the access to data records from its database Caché company InterSystems. The concept of web application is also one part of the thesis which enables to find out records with selective diagnosis from Caché database and their depictions in data standard of the Ministry of Health of the Czech Republic.
Testing of Distance Protection
Holub, Martin ; Vaculík, Petr (referee) ; Orságová, Jaroslava (advisor)
Bachelor thesis Testing of Distance Protection introduces us to the issue of distance protection and its detailed principle. It deals with its individual elements and shows us different types of impedance characteristics of measuring elements. It describes a situation that occurs during a short circuit on a homogeneous line, then introduces us to a DC component compensation and discuss the effect of distance protection degrees. Among other things, it deals with the digital distance protections and settings of their characteristics. Finally the theoretical part evaluates advantages over other protections and advantages and disadvantages of distance protections themselves. Thesis will introduce the digital distance protection REL 511 from the company ABB and characterizes its settings, parameters and connection to the testing equipment OMICRON CMC 256plus, which is used to control the protection via personal computer. Description of the programs OMICRON Test Universe and CAP 540 and their settings follows. This section can serve as a manual for future operators of REL 511 protection. The work provides a suitable methodology for measuring the operating characteristics and uses this method in practice. Given the limited version of the OMICRON Test Universe, polygonal tripping characteristics are measured in the module "Distance" with the shot test. Evaluation of measurements is summarized at the end.
Cavitation in microfluidics
Holub, Martin ; Kozák, Jiří (referee) ; Rudolf, Pavel (advisor)
Mikrofluidice byla v posledních letech věnována intenzivní pozornost výzkumnými týmy takřka po celém světě. Její možné aplikace jsou velmi početné, zejména pak v oblasti zdravotnictví, ukládání energie do baterií nebo chlazení vysoce výkonných počítačů. Bakalářská práce „Kavitace v mikrofluidice“ se zabývá kavitací na mikro-měřítku. Nedávný výzkum ukazuje, že mnohé charakteristiky kavitujícího proudění na takto malých rozměrech se podstatně liší oproti charakteristikám pozorovaným na konvenčních makro-rozměrech. Toto podtrhuje relevantnost této práce. Lepší pochopení tohoto jevu může být využito například k řešení jednoho ze značných úskalí mikrofluidiky a to sice mísení tekutin, nebo dále také k jejich pumpování. Mezi další možné aplikace se řadí mechanické namáhání a rozklad mikroorganismů a buněk, katalýza chemických reakcí a cílená doprava léčiv. První část této práce je věnována postupně základům z oblasti mechaniky tekutin a chemie kavitace. Tato část je následována stručným přehledem aplikací kavitace a to jak na měřítkách tradičních, tak na měřítkách v řádech mikrometrů. Poté je uveden popis numerického řešení kavitujícího proudění spolu s analýzou a ověřením získaných výsledků. Mezi výsledky je například popis rozložení fází, informace o tom, kde dochází k recirkulaci a také přehled vlivu změny kavitačního čísla na tvar a charakteristiky proudění. V závěrečné části práce je pak na základě získaných znalostí navržen experiment, který umožní dále studovat tuto problematiku a poslouží také k vyhodnocení vhodnosti laminárního modelu. Tato bakalářská práce slouží jako základní kámen pro další výzkum v této oblasti plánovaný na Vysokém učením technickém v Brně, a z tohoto důvodu jsou v textu uvedena doporučení pro další práci.
Testing of Directional Earth Fault Protections Using The Experimentally Obtained Fault Records
Holub, Martin ; Topolánek, David (referee) ; Orságová, Jaroslava (advisor)
Master thesis Testing of Directional Earth Fault Protections Using the Experimentally Obtained Fault Records deals with the protective functions of earth fault protections during earth faults in compensated medium voltage distribution network and their testing options. At the beginning of the thesis we charakterize operation of medium voltage distribution system in general. We begin with definition and characteristics of earth fault and its compartmentalization by the type of the fault, size of the transition resistance and duration. We also mention grounding methods of node winding transformer on medium voltage distribution network and we describe the most common of them in detail, i.e. network grouded through the arc suppression coil and its operation with automatic switching auxiliary resistor. In this part of the thesis we discuss the localization of the earth fault using passive static methods in compensated systems, which include wattmetric, admittance and conductance method. In next section we deal with the fault records stored in COMTRADE file format, its structure and all elements of its configuration and data file. We create and describe an example of converting ADF file format, recorded by Yokogawa oscilloscope fault recorder, into COMTRADE file format using Microsoft Excel program and M-File created in the MATLAB program. In the practical part we introduce workspace devices and software, which includes secondary testing equipment OMICRON CMC 256plus and its software OMICRON Test Universe with Advance Transplay test module, we further describe multifunctional earth fault protection RYo from PROTECTION & CONSULTING, s. r. o. and machine terminal REM 543 from ABB and their protective functions. The last part describes the actual testing of parallel connected earth fault protection with COMTRADE fault records by Advance Transplay test module in the OMICRON Test Universe. In the conclusion we describe evaluation of the suitability of each protective functions of earth fault protection in a variety of sizes the transition resistance at the earth fault location.
Data Standard of the Health Information Systems
Holub, Martin ; Dvořák, Miroslav (referee) ; Fedra, Petr (advisor)
The diploma thesis "Data Standard of the Health Information Systems" deals with the structure of data standard including XML language. Further the thesis is focusing on hospital information system CLINICOM with the inclusion of the access to data records from its database Caché company InterSystems. Description of the National registers of health is also included.The concept of web application is also one part of the thesis which enables to generate reports in the data standard of the Ministry of Healt of the Czech Republic for mandatory reporting by NHIS registers in the time interval from the Caché database. Found records from the database can be printed for archiving. The work also deals with security access to the HIS server and data communication between health organizations.
Potential of non-frequency ancillary services for a distribution system operator
Reiskup, Filip ; Holub, Martin (referee) ; Ptáček, Michal (advisor)
This thesis provides a basic overview of the ancillary services in a transmission system. It summarizes changes regarding the implementation of European directives SOGL and EBGL. It describes in detail a portfolio of non-frequency ancillary services used in the distribution systems. It evaluates the demand of E.ON distribution system potential for those services in particular locations. Practical part is focused on a potential of reactive power management in this distribution area. It evaluates reactive power flow into transmission system and indicates the most critical substations. This thesis also covers analysis of existing resources in this distribution area and assign their possible potential in reactive power management.
Environmental Impact Assessment of Manufacturing Abrasion Resistant Coatings with Magnetron Sputtering
Krobauer, Jakub ; Holub, Martin (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This thesis is focused on the environmental impact assesment of the manufacturing process of cutting tool coatings. Described are current environmental problems and duties of companies affecting the environment. There is a description of methods used in environmental management, one of which is the LCA method. This method is then used to compare environmental impacts of TiN and AlTiN coatings. The thesis describes manufacturing process of these coatings and evaluates environmental impacts for both coatings. These results are then compared and conclusions and recommendations are made.
Multilingual Multimodal Detection of Humour in Stand-Up Comedy
Kuznetsova, Anna ; Holub, Martin (advisor) ; Krubiński, Mateusz (referee)
This thesis focuses on the multimodal and multilingual detection of humor in stand- up comedy videos. A novel multilingual dataset was collected, primarily targeting the Russian language, to address the lack of specific multimodal datasets for humor detection in this language. The dataset was obtained from stand-up comedy videos with subtitles sourced from YouTube. The thesis investigates various aspects of the data preparation process, including word-level forced alignment, segmentation, and labeling with laughter detection. Two automatic laughter detection approaches are explored: the peak detection approach, which employs preprocessed voiceless audio and an energy-based peak detec- tion algorithm with clusterization filtering, and the machine learning approach, which utilizes a pretrained model to detect laughter presence and duration. Results indicate that for now the machine learning approach outperforms the peak detection approach in terms of accuracy and generalization, however the peak detection approach is considered promising. Additionally, thesis delves into the unimodal textual and multimodal humor detection on the new dataset. The results demonstrate the ability of neural models to capture humour in both languages even in the textual only setting. While multimodal experiments showed that even...
Classifier for semantic patterns of English verbs
Kríž, Vincent ; Holub, Martin (advisor) ; Bojar, Ondřej (referee)
The goal of the diploma thesis is to design, implement and evaluate classifiers for automatic classification of semantic patterns of English verbs according to a pattern lexicon that draws on the Corpus Pattern Analysis. We use a pilot collection of 30 sample English verbs as training and test data sets. We employ standard methods of machine learning. In our experiments we use decision trees, k-nearest neighbourghs (kNN), support vector machines (SVM) and Adaboost algorithms. Among other things we concentrate on feature design and selection. We experiment with both morpho-syntactic and semantic features. Our results show that the morpho-syntactic features are the most important for statistically-driven semantic disambiguation. Nevertheless, for some verbs the use of semantic features plays an important role.

National Repository of Grey Literature : 60 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 HOLUB, Marek
25 HOLUB, Martin
14 HOLUB, Michal
2 HOLUB, Miloš
13 HOLUB, Miroslav
5 Holub, Matyáš
14 Holub, Michal
6 Holub, Milan
2 Holub, Miloš
13 Holub, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.