National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Hospodaření s majetkem města
Hanáčková, Kateřina
The bachelor thesis deals with questions of property and budget and is divided into two parts. The first part is theoretical, in which we are going to take apart terms such as town and municipal authorities. The theoretical part focuses on property and his management. This part talk about budget like instrument of man-agement and financial analysis. The second part is practical and is providing prop-erty analysis from ones balance sheet and structure of budget. Also financial side of town is important, when financial analysis is done and last but not least SWOT analysis too.
Hospodaření s majetkem města
Hanáčková, Kateřina
The bachelor thesis deals with questions of property and budget and is divided into two parts. The first part is theoretical, in which we are going to take apart terms such as town and municipal authorities. The theoretical part focuses on property and his management. This part talk about budget like instrument of man-agement and financial analysis. The second part is practical and is providing prop-erty analysis from ones balance sheet and structure of budget. Also financial side of town is important, when financial analysis is done and last but not least SWOT analysis too.
Dance art in Opava
Tomsa, Martin ; Gremlicová, Dorota (advisor) ; Hanáčková, Kateřina (referee)
In three chapters describe the development of this part of a theatre in Opava and its great characters in leadership, who were promoting fill - length ballet show with one premiér during the season,which was put through, even though the ballet group always had a duty of dance entries in opera and operets.To these days the theatre has still its own independant ballet evening.
Finanční a majetková analýza města Třebíč
Hanáčková, Kateřina ; Toth, Petr (advisor) ; Svátková, Marie (referee)
Obsahem diplomové práce je ?Finanční a majetková analýza města Třebíč?. Metoda finanční a majetkové analýzy (dále FAMA) je založena na posouzení dosavadního vývoje hospodaření municipality (retrospektivní finanční analýza) a také na určení budoucí podoby rozpočtu v předem určeném časovém horizontu (prospektivní finanční analýza). Hlavním smyslem finanční a majetkové analýzy je zjistit úroveň hospodaření s obecním majetkem, tendence jeho vývoje a předpoklady, které jsou k tomu vytvářeny v obecních rozpočtech. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecným a teoretickým věcem týkajících se metody FAMA, vhodným a použitelným základním a podílovým ukazatelům, stínovým standardům a programům rozvoje měst. Druhá část se věnuje praktické aplikaci metody FAMA na příkladě města Třebíč a následnému porovnání města Třebíč se ?stínovými standardy?.

See also: similar author names
2 Hanáčková, Kamila
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.