National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Proposal for Motivational System Changes in a Selected Company
Drahokoupil, Vojtěch ; Pfeifer, Marcel Rolf (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Hlavním cílem této práce je návrh změny motivačního systému ve společnosti Dobrá autopůjčovna, která provozuje jednu autopůjčovnu se sídlem v Brně. V teoretické části této práce jsou vysvětleny základní pojmy a různé druhy motivace, její vliv na zaměstnance a různé motivační teorie. Tato část slouží jako základ pro analytickou část, ve které je velmi podrobně vysvětlen a popsán současný motivační systém. Toho bylo dosaženo prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci, rozhovoru s majitelem a pozorování. Na základě těchto analyzovaných informací byly nabídnuty změny ke zvýšení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců se zaměřením na zachování firemní kultury.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.