National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Šárka phase on the upper Morava river
Davidová, Tereza ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Kazdová, Eliška (referee)
Pro studium období šáreckého stupně v oblasti Mohelnické brázdy, respektive při horním toku řeky Moravy, je v současné době k dispozici třináct známých lokalit na devíti katastrech. Ve všech případech se jedná o sídlištní areály archeologicky zjištěné povrchovými sběry, sondážemi a menšími či velkými výzkumy. Mezi významné nebo plošně rozsáhlejší výzkumy patří výzkum a sběry J. Horkého a V. Kapla v poloze Mohelnice - nadjezd mezi léty 1957 - 1987, výzkum R Tichého v letech 1953 - 1971 v poloze Mohelnice - U cukrovaru, dále drobné ale časté výzkumy v poloze Police - Polanka převážně prováděný J.Horkým a V. Kaplem a poslední výzkum vedený V. Gošem a J. Halamou v roce 2003 v Postřelmově - U Františka. Archeologické aktivity na ostatních lokalitách jsou již drobnějšími akcemi nebo není k dispozici dostatečná dokumentace, a proto je možné s nimi pracovat jen omezeně.
Relationship between Competition Law and Intellectual Property Law
Davidová, Tereza ; Horáček, Vít (advisor) ; Rozehnal, Aleš (referee)
This Master thesis named "Relationship between Competition Law and Intellectual Property Law", deals with the interface between competition law and intellectual property law in the context of European Union law. In the beginning of this thesis authors briefly introduce both legal disciplines and explain their most important terms and goals. The thesis is further divided into three main topics. Firstly, we elaborate on theoretic relationship between competition law and intellectual property in regard to their values, aims and methods of regulation. Then we dive into the issue of conflict of nationally regulated intellectual property law with the internal market and the freedom of movement of goods and services. The second thematic part clarifies the difference between market power and statutory monopoly that is granted to the owners of intellectual property. We analyse the specific issues of finding dominant position of competitors owning intellectual property. Then we examine individual types of behaviour that are considered to be abusive in the context of intellectual property law. Special focus is given to the issue of refusal to licence intellectual property that falls within the definition of essential facility doctrine. Lastly, we concentrate on cartel agreements in the context of intellectual...
Šárka phase on the upper Morava river
Davidová, Tereza ; Kazdová, Eliška (referee) ; Popelka, Miroslav (advisor)
Pro studium období šáreckého stupně v oblasti Mohelnické brázdy, respektive při horním toku řeky Moravy, je v současné době k dispozici třináct známých lokalit na devíti katastrech. Ve všech případech se jedná o sídlištní areály archeologicky zjištěné povrchovými sběry, sondážemi a menšími či velkými výzkumy. Mezi významné nebo plošně rozsáhlejší výzkumy patří výzkum a sběry J. Horkého a V. Kapla v poloze Mohelnice - nadjezd mezi léty 1957 - 1987, výzkum R Tichého v letech 1953 - 1971 v poloze Mohelnice - U cukrovaru, dále drobné ale časté výzkumy v poloze Police - Polanka převážně prováděný J.Horkým a V. Kaplem a poslední výzkum vedený V. Gošem a J. Halamou v roce 2003 v Postřelmově - U Františka. Archeologické aktivity na ostatních lokalitách jsou již drobnějšími akcemi nebo není k dispozici dostatečná dokumentace, a proto je možné s nimi pracovat jen omezeně.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.