National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Utilization of linear programming in the portfolio optimization
Baloun, Daniel ; Charvát, Karel (advisor) ; Skočdopolová, Veronika (referee)
Many people are thinking about where to invest their funds, however, they have only limited information and are unable to optimize their portfolio. A large proportion of them would like to invest in bonds, but almost no one has complete information about all states bonds. This bachelor thesis provides an overview of bonds of particular states. Within the bachelor thesis a model was created that focuses on optimization of bonds purchase. The model takes into account the profitability, risk and preferences of the investor. An application was created as a part of this bachelor thesis and can be found at the enclosed CD. It allows the investor to use the model without the knowledge of MPL and deeper knowledge of MS Excel. The application have been developed using MS Excel and system to support MPL.
Aktualizace databáze CORINE Land Cover České republiky (I&CLC2000)
Help service remote sensing s.r.o., Benešov ; Charvát, Karel ; Holý, Stanislav
Jedním z nejbohatších, nejobjektivnějších a nejaktuálnějších zdrojů informací o životním prostředí jsou geografické informační systémy ve spojení s dálkovým průzkumem Země. Proto Evropská komise v letech 1985-1990 v rámci programu CORINE přistoupila k sestavení databáze krajinného pokryvu (Corine Land Cover). V současné době je tato databáze považována za klíčovou evropskou referenční databázi pro analýzy na různých úrovních. V zájmu toho, aby byla udržena aktuálnost této databáze, uskutečňují členské země Evropské agendy pro životní prostředí včetně ČR její aktualizaci - projekt I&CLC2000. Výchozí stav databáze CLC. Popis technologie aktualizace CLD databáze. Kontrolní systém. Realizace prací na projektu v průběhu r. 2001.
Aktualizace databáze CORINE Land Cover České republiky (I&CLC2000)
Help service remote sensing s.r.o., Benešov ; Charvát, Karel ; Holý, Stanislav
Jedním z nejbohatších, nejobjektivnějších a nejaktuálnějších zdrojů informací o životním prostředí jsou geografické informační systémy ve spojení s dálkovým průzkumem Země. Proto Evropská komise v letech 1985-1990 v rámci programu CORINE přistoupila k sestavení databáze krajinného pokryvu (Corine Land Cover). V současné době je tato databáze považována za klíčovou evropskou referenční databázi pro analýzy na různých úrovních. V zájmu toho, aby byla udržena aktuálnost této databáze, uskutečňují členské země Evropské agentury pro životní prostředí včetně ČR její aktualizaci - projekt I&CLC2000. Výchozí stav databáze CLC. Popis technologie aktualizace CLD databáze. Kontrolní systém. Realizace prací na projektu v průběhu r. 2002.
Aktualizace databáze CORINE Land Cover České republiky (I&CLC2000)
Help service remote sensing s.r.o., Benešov ; Charvát, Karel ; Holý, Stanislav
Závěrečná zpráva souhrnně informuje o aktivitách řešitele v letech 2001-2003 souvisejících s pořizováním národní databáze CLC2000 a představuje parametry nově zpracované databáze.
Selected methods for solving integer programming problems
Picková, Veronika ; Sekničková, Jana (advisor) ; Charvát, Karel (referee)
This final thesis work is dealing with the problems of mixed integer linear programming and their possible methods of solving. The reader will be introduced to the issues of integer programming in the first part of the work. There follow the different methods of solving in the second part, concretely the possibility of solving without the integer constraints and rounding the solution, the branch and bound method and the Gomory's method. The purpose of this work is to inform the reader about the Benders decomposing algorithm. Decomposing methods divide the original problem into two parts: a part with the constraints of integrity and a part without them. All of the explained methods are supported by illustrative examples. The third part of this thesis is the application of used methods to a concrete problem.
Comparison of professional optimization systems performance
Rýdlová, Lenka ; Jablonský, Josef (advisor) ; Charvát, Karel (referee)
The problems of linear programming are very extensive in practice and professional optimization systems are necessary to their solution. Most of the time, these problems concern mixed integer programming. These types of problems have to be solved other then simplex method, even if the other methods are based on it. Integer conditions cause high difficulty with solving and disproportionately prolong solution time. These problems can be found in an electronically library MIPLIB. The library is used to testing optimization systems, which are whole range. The best programs on the market are CPLEX, Gurobi, Xpress and LINGO, used at our university. The focus of this thesis is testing the performance of each program listed above. The comparison is done based on solution time and accuracy of the calculated optimal solution.
Application of Monte Carlo method on DEA models with interval characteristics
Ficl, Vít ; Jablonský, Josef (advisor) ; Charvát, Karel (referee)
To determine the efficiency of homogeneous decision-making units, DEA models were developed. By these models, the efficiency is assessed based on the given data obtained from past observations. To determine the efficiency in the forthcoming period, it is necessary to work with stochastic data. In this case, it is appropriate to specify optimistic and pessimistic estimates for data to build an interval in which the data could occur. Models with imprecise characteristics could either be solved in optimization way by IDEA models, or by Monte Carlo simulation. Within the simulation, the median and also the probability of reaching the efficient frontier may be determined. For the purpose of applying the Monte Carlo method for DEA models with interval data, a special computer application was created, which was also used to solve a sample example.
Discrete event simulation in MS Excel
Charvát, Karel ; Kuncová, Martina (advisor) ; Hladík, Tomáš (referee)
The topic of this thesis is discrete event simulation. The thesis introduces basic principles of discrete event simulation and Add-in SIMULANT for MS EXCEL 2007, which was created as a part of this thesis. Description of algorithms used in SIMULANT add-in and user guide are included in this thesis.
ORMM - nástroje pro výuku a řešení úloh operačního výzkumu
Charvát, Karel ; Jablonský, Josef (advisor) ; Kalčevová, Jana (referee)
Práce seznamuje čtenáře s volně stažitelnými doplňky pro Excel, které se nalézají na webu ORMM a slouží k výuce a řešení úloh operačního výzkumu. Úvodní část slouží k základní orientaci v práci s doplňky. V dalších částech jsou podrobněji popsány doplňky týkající se úloh lineárního programování, dopravního problému, síťové analýzy, Markovských řetězců, systémů hromadné obsluhy a rozhodovacích stromů. V závěrečné části jsou pro přehled popsány zbývající doplňky.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví
Charvát, Karel ; Strouhal, Jiří (advisor)
Tématem této bakalářské práce je dlouhodobý majetek. Cílem je přesné vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, způsoby jeho pořízení, oceňování, odpisování a vyřazení. Na začátku práce jsou uvedeny základní informace o dlouhodobém majetku hmotném, nehmotném a finančním a dále se podrobněji zabývá dlouhodobým majetkem hmotným. Popisuje způsoby jeho pořízení, oceňování, odpisování a jeho vyřazení.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.