National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Hardware acceleration of object detection in images
Musil, Petr ; Chalmers, Alan (referee) ; Kadlec, Jiří (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
V dnešní době je patrný nárůst počtu kamer a dohledových systémů ve veřejném prostoru. Množství informací které tato zařízení produkují je enormní a není v lidských silách je všechny vyhodnotit a interpretovat. Použití výpočetních technologií je nezbytné. Moderní algoritmy počítačového vidění již dosahují skvělých výsledků, jejich širšímu použití v praxi zatím brání nízký výkon zařízení a vysoké požadavky na výpočetní zdroje a energii. Jednou z možností je využití vysokého paraelního výkonu FPGA pro efektivní zpracování těchto algoritmů.  Cílem této disertační práce je představit navržené metody optimalizace detektoru objektů v obraze běžících na FPGA. Tyto detektory využívají boostovatelné soft kaskády klasifikátorů spolu s lokálními obrazovými příznaky, které slouží jako slabé klasifikátory. Navržené postupy využívají sekvenční vyhodnocení slabých klasifikátoru. Pro zvýšení výkonu detekce je vyhodnocováno současně více pozic v obraze. Je navržen nový přístup pro detekci objektů různé velikosti nevyžadující externí paměť. Vytvořené detektory byly experimentálně ověřeny na úlohách detekce obličejů a poznávacích značek automobilů. Dosažená výsledky překonávají současný stav poznání, umožňují vytvořit detektory objektů s vyšším detekčním výkonem, lepším poměrem výkonu a spotřebovaných zdrojů FPGA a s lepší přesností detekce.  
Ghost-free HDR video using FPGA
Musil, Martin ; Schmidt, Jan (referee) ; Chalmers, Alan (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Tato práce navrhuje algoritmus pro pořizování ghost-free HDR videa ze sekvence expozic, který je určený pro implementaci ve vestavěných zařízeních. Vlastnosti algoritmu byly ověřeny implementací ve state-of-the-art architektuře HDR kamery, kde je schopen zpracovávat HDR video s potlačením tzv. ghosting efektu rychlostí až 96 snímků za sekundu na FullHD rozlišení, což více než dostačuje pro zpracování v reálném čase. Navrhovaný ghost-free algoritmus produkuje výstup vizuálně srovnatelný s nejmodernějšími algoritmy, které jsou výpočetně řádově složitější a často je nelze na embedded zařízeních ani implementovat.
Appearance matching and fabrication using differentiable material models
Nindel, Thomas Klaus ; Wilkie, Alexander (advisor) ; Chalmers, Alan (referee) ; Magnor, Marcus (referee)
Computing derivatives of code - with code - is one of the key enablers of the machine learning revolution. In computer graphics, automatic differentiation allows to solve in- verse rendering problems. There, parameters such as an objects reflectance, position, or the scattering- and absorption coefficients of a volume, are recovered from one or several input images. In this work, we consider appearance matching and fabrication problems, that can be cast as instances of inverse rendering problems. While gradient-based opti- mization that is enabled by differentiable programs has the potential to yield very good results, it requires proper handling - differentiable rendering is not a shotgun-type prob- lem solver. We discuss both theoretical concepts and the practical implementation of differentiable rendering algorithms, and show how they connect to different appearance matching problems. 1
Hardware acceleration of object detection in images
Musil, Petr ; Chalmers, Alan (referee) ; Kadlec, Jiří (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
V dnešní době je patrný nárůst počtu kamer a dohledových systémů ve veřejném prostoru. Množství informací které tato zařízení produkují je enormní a není v lidských silách je všechny vyhodnotit a interpretovat. Použití výpočetních technologií je nezbytné. Moderní algoritmy počítačového vidění již dosahují skvělých výsledků, jejich širšímu použití v praxi zatím brání nízký výkon zařízení a vysoké požadavky na výpočetní zdroje a energii. Jednou z možností je využití vysokého paraelního výkonu FPGA pro efektivní zpracování těchto algoritmů.  Cílem této disertační práce je představit navržené metody optimalizace detektoru objektů v obraze běžících na FPGA. Tyto detektory využívají boostovatelné soft kaskády klasifikátorů spolu s lokálními obrazovými příznaky, které slouží jako slabé klasifikátory. Navržené postupy využívají sekvenční vyhodnocení slabých klasifikátoru. Pro zvýšení výkonu detekce je vyhodnocováno současně více pozic v obraze. Je navržen nový přístup pro detekci objektů různé velikosti nevyžadující externí paměť. Vytvořené detektory byly experimentálně ověřeny na úlohách detekce obličejů a poznávacích značek automobilů. Dosažená výsledky překonávají současný stav poznání, umožňují vytvořit detektory objektů s vyšším detekčním výkonem, lepším poměrem výkonu a spotřebovaných zdrojů FPGA a s lepší přesností detekce.  
Ghost-free HDR video using FPGA
Musil, Martin ; Schmidt, Jan (referee) ; Chalmers, Alan (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Tato práce navrhuje algoritmus pro pořizování ghost-free HDR videa ze sekvence expozic, který je určený pro implementaci ve vestavěných zařízeních. Vlastnosti algoritmu byly ověřeny implementací ve state-of-the-art architektuře HDR kamery, kde je schopen zpracovávat HDR video s potlačením tzv. ghosting efektu rychlostí až 96 snímků za sekundu na FullHD rozlišení, což více než dostačuje pro zpracování v reálném čase. Navrhovaný ghost-free algoritmus produkuje výstup vizuálně srovnatelný s nejmodernějšími algoritmy, které jsou výpočetně řádově složitější a často je nelze na embedded zařízeních ani implementovat.
Atmospheric Rendering
Hošek, Lukáš ; Wilkie, Alexander (advisor) ; Chalmers, Alan (referee) ; Kider Jr., Joseph T. (referee)
Title: Atmospheric Rendering Author: Mgr. Lukáš Hošek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: doc. Dr. Alexander Wilkie, Department of Software and Computer Sci- ence Education Abstract: The sky is an important feature of all outdoor scenes. This thesis explores the topic of skydome models - an approach to getting the sky and atmospheric effects integrated into a renderer. We discuss the physics of atmospheric scattering and de- scribe in detail the construction of a first-principles path tracer atmospheric simulator implementation. The presented path tracer is fully spectral and produces polarization data. Finally, we present two different analytic skydome models. These analytic mod- els are highly practical because they can be integrated even into real-time renderers and provide an excellent combination of fidelity and low computational cost. The first model is a simpler version, providing just the skydome spectral radiance. The second model also provides polarization data, after-sunset skies with an accurate modeling of Earth's shadow, aerial perspective and full sphere data. Keywords: computer graphics, rendering, skylight models, atmospheric modeling

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.