National Repository of Grey Literature 39 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Altitmeter for RC aircraft models
Švec, Jan ; Frýza, Tomáš (referee) ; Prokopec, Jan (advisor)
The aim of my bachelor thesis is to design a altimeter, who uses to record the attitude of the model "RC plane" evaluation of the current atmospheric pressure. The data are storaged during the flight into memory. Data can be after the recording through the USB transferred to the PC store. The software on the PC communicates with the device and ensuring the conversion of recorded pressure to altitude RC model.
Altitmeter for RC aircraft models
Švec, Jan ; Frýza, Tomáš (referee) ; Prokopec, Jan (advisor)
The aim of my bachelor thesis is to design an altimeter, who uses to record the attitude of the model "RC plane" evaluation of the current atmospheric pressure. The data are saved during the flight into the memory.The data can be transferred to PC after recording through the USB . The software on PC communicates with the device and ensuring the conversion of recorded pressure to altitude RC model.
Unsupervised Adaptation of Speech Recognizer
Švec, Ján ; Karafiát, Martin (referee) ; Schwarz, Petr (advisor)
The goal of this thesis is to design and test techniques for unsupervised adaptation of speech recognizers on some audio data without any textual transcripts. A training set is prepared at first, and a baseline speech recognition system is trained. This sistem is used to transcribe some unseen data. We will experiment with an adaptation data selection process based on some speech transcript quality measurement. The system is re-trained on this new set than, and the accuracy is evaluated. Then we experiment with the amount of adaptation data.
Personal Voice Activity Detection
Sedláček, Šimon ; Landini, Federico Nicolás (referee) ; Švec, Ján (advisor)
Cílem této práce je implementovat, otestovat a vyhodnotit řečníkem podmíněnou metodu pro detekci hlasu ( Voice Activity Detection , VAD) nazvanou Personal VAD. Pro detekci využívá tato metoda LSTM neuronových sítí a jejím účelem je vytvoření systému schopného spolehlivě detekovat řečové signály cílového řečníka při zachování vlastností typického VAD systému co se velikosti modelu, odezvy a nízkých nároků na zdroje týče. Systém je trénován pro klasifikaci řečových rámců do tří tříd: neřeč, řeč necílového a řeč cílového řečníka. Za tímto účelem využívá metoda speaker embedding vektory pro reprezentaci cílového řečníka jako součást vstupních příznaků. Některé z náročnějších variant systému využívají skórování rámců systémem pro verifikaci řečníka, což vede ke zvýšení spolehlivosti klasifikace. Vedle základní metody skórování představené v originálním článku byly navrženy dvě modifikace, jež základní metodu překonaly a zlepšily spolehlivost výsledného systému i v akusticky náročných prostředích.
Recognition of Multi-Talker Overlapping Speech Using Neural Networks
Hradil, Jaromír ; Švec, Ján (referee) ; Žmolíková, Kateřina (advisor)
Tato práce se zabývá rozpoznáváním řeči překrývajících se řečníků pomocí neuronové sítě. Zkoumá  problém rozpoznávání řečí od vícero řečníků a způsoby, jimiž se tento daný problém řeší. Jedná se konkrétně o aplikaci kromě tradičních komponentů jako konvoluční neuronové sítě, LSTM atd. také speciálních komponentů: attention mechanismus a gated konvoluce. A dále také aplikace techniky zvanou permutation invariant training. Součástí této práce je aplikování těchto přístupů na přidělená trénovací data, která jsou tvořena uměle vytvořenými směsmi dvou řečníků předčítající články z Wall Street Journal. Dalším krokem bylo natrénování příslušných architektur používající kombinující prvky zmíněné nahoře. Modely v této práci nahrazují akustický model. Jednalo se o dvě architektury užívající různé typy attention mechanismu a o jednu bez něj.  Experimenty ukázaly, že architektury užívající attention mechanismus v tomto typu úlohy něpřekonaly tradičnější architekturu s užitím gated konvolucí. Přesto ale ukázaly potenciál.
New Techniques in Neural Networks Training - Connectionist Temporal Classification
Gajdár, Matúš ; Švec, Ján (referee) ; Karafiát, Martin (advisor)
This bachelor’s thesis deals with neural network and their use in speech recognition. Firstly,there is some theory about speech recognition, afterwards we show theory around neural networks in connection with connectionist temporal classification method. In next chapter we introduce toolkits, which were used for training of neural networks and also experiments done by them to find out impact of connectionist temporal classification method on precisionin phoneme decoding. The last chapter include summarization of work and overall evaluation of experiments.
Design Laboratory Phase Shifting Transformer
Korejčík, Michal ; Švec, Jan (referee) ; Paar, Martin (advisor)
This thesis deals with a power flow control in the electric power system. An overview of FACTS devices is introduced; their basic characteristics as well as examples of their application are discussed. A significant part of this thesis investigates phase shifting transformers (PST´s), which seem to be suitable for implementation in the transmission system of the Czech Republic. The PST´s are useful devices that control active power flows on cross-border lines and regulate unwanted and unexpected power flows. Basic types and characteristics of the PST´s are discussed. In chapter 7 is designed laboratory task that should validate the regulatory capabilities of the transformer PST. Designs of models of individual parts of this laboratory task are presented. In the last part of this thesis the regulation effect of the PST is validated in the GLF/AES program.
Utilization of biodegradable waste
Švec, Jan ; Pěček, Jan (referee) ; Beňo, Zdeněk (advisor)
The aim of this paper is to summarize the current situation of the problem using biodegradable waste. The introductory chapters deal with descriptions of different types of biodegradable waste. The main part describes ways of handling this waste. For various types of waste are listed by their most appropriate treatment and further use. Emphasis is placed on legislation dealing with that waste legislation on the processing equipment.
Domain Specific Data Crawling for Language Model Adaptation
Gregušová, Sabína ; Švec, Ján (referee) ; Karafiát, Martin (advisor)
The goal of this thesis is to implement a system for automatic language model adaptation for Phonexia ASR system. System expects input in the form of source that, which is analysed and appropriate terms for web search are chosen. Every web search results in a set of documents that undergo cleaning and filtering procedures. The resulting web corpora is mixed with Phonexia model and evaluated. In order to estimate the most optimal parameters, I conducted 3 sets of experiments for Hindi, Czech and Mandarin. The results of the experiments were very favourable and the implemented system managed to decrease perplexity and Word Error Rate in most cases.
Household fermentor design
Švec, Jan ; Jecha, David (referee) ; Houdková, Lucie (advisor)
The aim of this thesis is to design a fermentation unit specially adjusted for household operating. Unit processes kitchen and garden biodegradable waste with requirements of low acquisition costs, operating costs and demands of service. Benefits of this unit are production of biogas, which will be utilized in household, and processed of biodegradable waste to nutritious manure. The first part of the work is aimed on description of anaerobic fermentation process and summary of operating conditions. The main part deals with potential of household and garden biodegradable waste for production of biogas and design of fermentation unit. Proposals for biogas utilization and economy of whole project are mentioned.

National Repository of Grey Literature : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 ŠVEC, Jakub
17 ŠVEC, Jiří
2 Švec, J.
1 Švec, J. G.
11 Švec, Jakub
5 Švec, Jaroslav
17 Švec, Jiří
3 Švec, Josef
21 Švec, Ján
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.