National Repository of Grey Literature 124 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Image segmentation using machine learning
Matějek, Libor ; Frýza, Tomáš (referee) ; Bravenec, Tomáš (advisor)
This work deals with machine learning and its application in the field of image segmentation and object recognition. The thesis describes the basic terminology related to machine learning and data related to it. It also focuses on the biological nature of the neuron and its technological applications. The basic types of neural networks and the key convolutional neural network for image processing are described. The work also presents the used architectures of convolutional neural networks. Then follow the methods of image preprocessing before the convolutional network R-CNN. Subsequently, some of the datasets suitable for image recognition are analyzed. The implementation is then realized in Python with support for the PyTorch framework from Facebook.
Automated garden system for outdoors
Stupka, Tomáš ; Povalač, Aleš (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
The aim of this semester work is to design and implement an automated irrigation system for use in a family house based on the Raspberry Pi platform and AVR processors with the possibility of automatic adaptation to outdoor temperature and humidity conditions. The design also includes a web interface using the NodeRED interface for manual control and monitoring of data collected from individual wireless sensor modules
Comparison of methods for indoor localization
Povolný, Ondřej ; Rozum, Stanislav (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
The bachelor thesis is in theoretical part focused on the ideas of the localization of people or objects, using the IoT technologies, namely ZigBee and Lora™. The possible methods of localization are mentioned, with the mention of parameters of the used technologies and the overview of existing modules that are obtainable on the market. The result of a practical part is design of PCBs, the basic testing of hardware and software and the analysis of the obtained data.
Comparison of methods for indoor localization
Povolný, Ondřej ; Rozum, Stanislav (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
The bachelor thesis is in theoretical part focused on the ideas of the localization of people or objects, using the IoT technologies, namely ZigBee and Lora™. The possible methods of localization are mentioned, with the mention of parameters of the used technologies and the overview of existing modules that are obtainable on the market. The result of a practical part is design of PCBs, the basic testing of hardware and software and the analysis of the obtained data.
Bluetooth® Low Energy Vehicle Keyless Entry
Šterc, Filip ; Povalač, Aleš (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
Tato práce se zabývá návrhem demonstračního kitu bezlíčového přístupu pro vozidla s využitím nejnovějších integrovaných obvodů Bluetooth Low Energy a budičů automobilové sběrnice od společnosti ON Semiconductor. Aplikace umožňuje ruční i automatické odemykání dveří vozidla ze vzdáleného klíče realizovaného chytrým telefonem. Řešení se zabývá detekcí vzdálenosti vzdáleného klíče, bezpečností BLE spojení a komunikací přes automobilovou sběrnici LIN mezi moduly demonstračního kitu.
Field sensor network for microclimatological measurements
Juráň, Radovan ; Frýza, Tomáš (referee) ; Povalač, Aleš (advisor)
Tato práce je zaměřena na návrh terénní bezdrátové senzorové sítě pro mikroklimatologická měření, zejména výronů juvenilního oxidu uhličitho v oblasti hydrotermílního krasu, založené na LoRaWAN. V teoretické části práce je předložen přehled cílové oblasti, možností řešení měření, získávání a přenosu dat. Praktická část se pak věnuje kompletnímu návrhu celého systému, to znamená od měřicího zařízení přes koncentrátor a gateway až po backend odesílání dat do cloudového úložiště. Výsledky tohoto komplexního problému jsou prezentovány průběžně a přílohy obsahují detailnější a názornější ukázky.
Computer vision and hand gestures detection and fingers tracking
Bravenec, Tomáš ; Wyrzykowski, Roman (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na detekci a rozpoznání gest rukou a prstů ve statických obrazech i video sekvencích. Práce obsahuje shrnutí několika různých přístupů k samotné detekci a také jejich výhody i nevýhody. V práci je též obsažena realizace multiplatformní aplikace napsané v Pythonu s použitím knihoven OpenCV a PyTorch, která dokáže zobrazit vybraný obraz nebo přehrát video se zvýrazněním rozpoznaných gest.
Temperature and gas leak sensor for caravan
Indrák, Dominik ; Urbanec, Tomáš (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
This work deal with develop, manufacture and programming of device (choice suitable components, design and manufacture of printed circuit board, write controlling firmware for MCU), which will measure dangerous gases LPG, temperature and humidity in caravans for the company Cutter Systems spol. s.r.o. The radio frequency 863-870 MHz, eventually asynchronous communication UART is used for communication and sending measurement data. In the next section will be describe the develop of the hardware with a device enclosure and firmware writing.
User interface for adaptive RCL modules
Novitchi, Dumitru ; Frýza, Tomáš (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
The purpose of this thesis is to create an simple graphic library in the programming C language, through which it will be possible to draw and simulate the basic functions of a car backlight, and subseguently to create the graphic user interface.v The first part of the thesis is based on the study of the given issue, briefly it describes the differences between raster and vector graphics,most used formats, describes diverse color models and the area of their use, ,basic graphic adapters, video memorry and its control in the operating system Linux. In the second part there is stated the practical realization of the basic graphic algorithms needed for drawing the algorithm primitives. An mathematical aparatus described in detail and well-founded with formulas. Also there are the advantages and disatvantages of each used algorithm and their realization in the programming C language. The 3rd and the last part of the thesis is dedicated to the creation of the graphic user interface in the FreePascal programming language and further to the describtion of his main elements.
Computerized Weapon Live Test
Venhoda, Jaroslav ; Kubíček, Michal (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
The master thesis deals with the design of device used for gun prototypes testing purposes. It aims at electrical part of the design which controls a stepper motor which through mechanical gear initiates trigger of tested prototype periodically. The core of design consists of the DRV8711 integrated circuit which controls a stepper motor. The integrated circuit is using the microstepping driving technique. The main logic of designed device is controlled by PIC32 microcontroller unit which also communicates with PC through USB bus.

National Repository of Grey Literature : 124 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.