National Repository of Grey Literature 49 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Scenography in the beginnings of Divadlo D
Vojtová, Pavlína ; Klimešová, Marie (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee)
The bachelor thesis is focused on work and cooperation of five young stage designers/architects with director E. F. Burian in Divadlo D in its beginnings in early 1930s, namely César Grimmich, Miroslav Kouřil, Jiří Novotný, Karel Poličenský, and Josef Raban, and then mainly the trio KNR. The main part depand on presentation theirs work methods and themes, which reflect new techniques of visual art, focused on light experiments, photography, film and raw materials. Their methods are confronted also with work and experiments of László Moholy-Nagy. Keywords E. F. Burian, Divadlo D, the thirties of 20th century, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Zdeněk Rossmann, Jiří Novotný, Miroslav Kouřil, Josef Raban, scenography, photography, film
Prague interwar architecture of German-speaking architects
Kerdová, Lenka ; Biegel, Richard (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee) ; Pavlíček, Tomáš (referee)
The present work undertakes a comprehensive evaluation of Prague's interwar architecture made by German-speaking architects. It works with a methodological framework built on three overlapping and intertwining layers. The first layer introduces the socio-political- historical-cultural conditions of the origin of architecture in Prague. It presents Prague as the main centre of the Czechoslovak Republic, specifies the role of the Prague City Hall, approaches the Jewish question, discusses Prague bilingualism and details the main platforms for German-speaking architects. The second layer divides the heterogeneous group of German-speaking architects according to their cultural circles and demonstrates the specifics of each cultural circle based on several case studies. Architects Rudolf Hildebrand, Adolf Foehr and Fritz Lehmann were chosen for the German cultural circle. In the circuit on the borderline between the Czech and German cultural environments, the architects are always presented in pairs: Erwin Katona - Berthold Schwarz, Ernst Mühlstein / Viktor Fürth - Otto and Karl Kohn and Rudolf Wels - Martin Reiner. The third layer of the work discusses Prague's German architecture in a broader perspective and places it within the European framework of German architecture. This framework is based on the...
Sun, Air and Movement: Result Is the Beauty. Image of Natural and Cultivated Woman Body in the Interwar Czechoslovakia
Pádejová, Monika ; Štefková, Zuzana (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee)
(anglický) The presented master's thesis focuses on the visual representation of the natural and cultivated female body, responding to the hygienic, eugenic and aesthetic requirements of the newly created state. In addition to strengthening the modern national identity, it was to form and represent a positive image of the new womanhood that resulted in the project of a civilized woman in the late 1920s. The new social arrangement required a new type of modern man, and therefore also of a woman. Within it, two seemingly unrelated areas merged - science and visual culture, which pursued to define the ideal of the modern female body: beautiful, healthy, morally and aesthetically appealing. The image of a woman doing sports became the emblem of the newly formed republic. The female body gained added aesthetic value, it became a new ornament and communicative sign, infiltrating into the visual culture beginning with advertising and culminating in fine arts. We focus on the role of modern dance and the personality of Milča Mayerová, a prominent First Republic dancer and symbol of a modern woman, who reflected the changing requirements of the time with her visual representation and publishing activities. Key words (anglický) Body, modernity, womanhood, new woman, visual culture, visual representation,...
Railway station buildings in Pardubice, Klatovy and Cheb
Šmídová, Ema ; Klimešová, Marie (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee)
The bachelor thesis deals with three railway station buildings - in Pardubice (1948- 1958), Klatovy (1959-1960) and Cheb (1958-1962), all of which were constructed within the post-war restoration of destroyed stations. The circumstances of their origin, their architecture and works of art are presented here, as well as the typological development of the station hall and the work of their architect Josef Danda. This thesis intends to trace whether there are any similarities between them dispite of their belonging to different architectural styles, and present them in the context of the author's work as well as the architecture of railway station buildings in general. Keywords 20th century architecture, post-was architecture, Josef Danda, railway station, Pardubice, Klatovy, Cheb
De Stijl and Avant-Garde Art in the Czechoslovakian Interwar Period
Pražanová, Kristýna ; Švácha, Rostislav (advisor) ; Biegel, Richard (referee)
The diploma thesis De Stijl and Avant-Garde Art in the Czechoslovakian Interwar Period focuses on the Dutch art movement De Stijl (1917-1931) and the relationship of its protagonists to the Czech avant-garde scene of the interwar era; both on the practical as well as theoretical level. The work aims to examine the yet rather insufficiently mapped interconnection between the creative output of De Stijl's artists, led by the movement founder Theo van Doesburg, and the body of work of Czech artists active in the First Czechoslovak Republic period. The figures of Theo van Doesburg and Karel Teige are prominent throughout the whole thesis. These two artists were considered as leading personalities and ambassadors of the avant-garde movements in their respective countries. The thesis focuses especially on architecture as the relations between the Dutch and Czech artists were the most salient and most intensive in this area.
The parish Church in Prague-Kobylisy and the Church of St. Joseph in Senetářov as parallel stories and the current view of these buildings
Boučková, Anna ; Biegel, Richard (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee)
The bachelor thesis focuses on two important sacral buildings built on our territory between 1969-1971 - the Church of the Parish church in Prague-Kobylisy and the Church of St. Joseph in Senetářov. Although these buildings belong to different confessions, there are many remarkable parallels among them that have not been reflected in detail yet. The bachelor thesis's aim is at emphasizing the importance of these buildings in the field of Czechoslovak architecture, introducing the prerequisites for their creation, the constructional development and the architectural tendencies connected with them, and to evaluate how much could be these buildings considered as related. Keywords 20th century architecture, sacred architecture, Czech architecture 1948-1989, The Evangelical Church of Czech Brethren in Prague-Kobylisy, Ernst Gisel, Church of St. Joseph in Senetářov, Ludvík Kolek, Second Vatican council, church and politics, Roman Catholic Church, The Evangelical Church of Czech Brethren
Life and Work of the Architect and Selected Realizations for Prague
Koukalová, Martina ; Biegel, Richard (advisor) ; Švácha, Rostislav (referee) ; Brůhová, Klára (referee)
Ladislav Machoň - životopis umělce - dějiny architektury - přestavba Klementina - právnická fakulta Univerzity Karlovy - Můstek a Státní regulační komise pro Prahu a okolí - Řivnáčova vila v Jevanech - Augusta Müllerová PřestožesejménoarchitektaLadislavaMachoně(1888-1973)vodbornéliteratuře objevuje poměrně často a jeho vybrané realizace zde bývají běžně zastoupeny, komentáře k nim se většinou bez invence opakují. Disertační práce proto přináší kompletní přehled Machoňovy tvorby a jejích stylových proměn. Směřuje tak k prvnímu úplnému zhodnocení architektova díla v kontextu moderní meziválečné architektury Československa. Vzhledem k nezvykle širokému rozsahu Machoňova díla, kopírujícího vlastně formální vývoj architektury první poloviny dvacátého století, se práce zaměřuje na čtveřici jeho pražských projektů ze dvacátých a třicátých let. Ta reprezentuje jednak odlišné typy zakázek a zároveň různá období Machoňovy tvorby. Při úpravě barokního Klementina pro účely univerzitní a technické knihovny musel architekt vedle funkčnosti knihovního provozu dbát památkové hodnoty areálu. Realizací právnické fakulty Univerzity Karlovy upozadil sám sebe jako tvůrce, aby vzdal hold svému vzoru Janu Kotěrovi. Návrhem zástavby na Můstku, nové brány do Starého Města, se musel popasovat s požadavky regulačního plánu včetně...
Between Architecture and Art: Reception of Mutual Relationships
Lehkoživová, Irena ; Klimešová, Marie (advisor) ; Mitášová, Monika (referee) ; Švácha, Rostislav (referee)
Irena Lehkoživová Between Architecture and Art: Reception of Mutual Relationships Doctoral thesis Abstract My doctoral thesis deals with the relationship between contemporary architecture and fine art. I track examples of such concepts and approaches in which architecture and art permeate and influence each other. Besides, I examine how selected authors approach the chosen topic. A detailed analysis of the work and ideas of individual selected architects or artists is thus complemented by clarification of their methods and starting points. The aim of this work is to look at the predefined studied subject and the context behind it, to explain the associated concepts, strategies and the functioning of mechanisms, and the transfer of themes, procedures and techniques of creation. The thesis consists of three chapters, separate case studies. The first chapter follows the tendencies and changes in displaying architecture, which, under the influence of art, tends to create more complex viewing experiences. I describe here two examples and approaches that come out of this tendency. In the first part, it is the approach to the exhibitions of the Swiss duo Herzog & de Meuron, the second part is devoted to the architectural installations, which under the influence of installation art allow the visitor a direct...
Czech Housing Construction 1958-1970
Novotná, Eva ; Švácha, Rostislav (advisor) ; Moravčíková, Henrieta (referee) ; Spurný, Matěj (referee)
The presented dissertation concerns selected topics on flat construction in the 60's - experiments and prefabricated housing estates - and examines them closely in four different layers - political, ideological, architectonic and social. The work is structured into four main chapters, which constitute four pillars to uncover the history of flat construction and its context. The initial hypothesis of the dissertation was that the birth of panel housing estates at the end of the 50's, as well as its form and content in the upcoming decade, was influenced by the different starting points of the four mentioned layers. The viewpoint of state socialism and its ideology stemmed from the situation, when architecture in the whole socialistic block seized to be the instrument of Stalinist political representation in the spirit of the socialist realism and it became an important instrument of social reform on the promoted path to communism. This opinion, projected on an economic level, lead to an assumption that an affordable and high-quality collective housing makes the society effectively economically modernized. The living in these housing estates was intended to become the "display window" of the socialist lifestyle as well as the means of a morally higher type of consumer society. In the atmosphere of...
Japan Modern Architecture 1945-1970. Discourse in the mid-20th-century Europe
Hojda, Ondřej ; Švácha, Rostislav (advisor) ; Mitášová, Monika (referee) ; Speidel, Manfred (referee)
The dissertation deals with ideas about Japanese architecture in the Western, namely European discourse between 1945 and 1970. Architects and critics identified striking similarities between the Modernist architectural principles and the Japanese tradition from the 1920s; after the World War II, these similarities sparked a wide interest among the architectural public, which led to numerous publications on Japan unprecedented in scope and depth when compared with any other non-Western culture. The goal of this work is to map the discourse that occurred this way, identify the main themes connected to Japan, and show their significance. The sources for the study are prevalently printed media: architectural magazines and books. The notion of 'image' of Japan proves useful since we study interpretations of a different culture; history of ideas as well as visual representation in photography. At the same time, work also follows the of general issues of understanding the 'other'. An analysis of these various representations of Japan in the printed architectural media makes up the main part of the research presented here. To examine the origins of these ideas we go back to the 1930 with architects-writers Tetsurō Yoshida and Bruno Taut, and subsequently look into of writings about Japan by architects who...

National Repository of Grey Literature : 49 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.