National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Inquiry-based science club for children
Šulcová, Alena ; Čapek Adamec, Martin (advisor) ; Blažková, Veronika (referee)
This Bachelor thesis is dealing with the use of research-oriented teaching during hobbies as part of leisure activities in the field of natural sciences, especially chemistry. Nowadays is noticeable trend to start with research activities and building relation to natural and technical sciences at very young age of students. In the theoretical part the thesis describe principles and forms of research-oriented teaching and their realization, lecturer qualification conditions and work safety during the experiments in the hobby, development of students potential during younger school age, specifics of this students period and characterizes leisure activities in detail and their delineation in relation to formal education. Part of the practical part is a local survey of the accessibility of research-oriented clubs in the Polepy and Libochovice districts. The empirical part contains verified proposals for five meetings of the science-oriented research group for students of younger school age. The preparation allows both: face-to-face and distance form and indicates the availability and price budget of the material, the risks and the safety of working with tools, the clearly stated goal of each meeting and a detailed description of the students research-oriented activities, including questions and...
Postavení žen na trhu práce a politika rovných příležitostí
Šulcová, Alena ; Stočková, Olga (advisor) ; Kuchařová, Lucie (referee)
Práce se zabývá postavením žen na trhu práce v ČR v komparaci s EU. První část diplomové práce se věnuje legislativnímu rámci rovných příležitostí mužů a žen v Evropské unii a České republice, jejich institucionálnímu zabezpečení a podává přehled o základních pojmech. Druhá kapitola se zabývá postavením žen na trhu práce v ČR a Evropské unii, kde jsou analyzovány základní ukazatele trhu práce se zaměřením na situaci žen. Další kapitola se zabývá nápravnými opatřeními a možnostmi zlepšení pozic žen na trhu práce se zaměřením na gender mainstreaming, pozitivní opatření a možnosti obrany proti diskriminaci. V poslední kapitole je analyzováno postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu ČR.

See also: similar author names
4 ŠULCOVÁ, Andrea
2 Šulcová, Adéla
3 Šulcová, Alexandra
1 Šulcová, Alice
4 Šulcová, Andrea
1 Šulcová, Aneta
7 Šulcová, Anna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.