National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zdeněk Wirth, the first two periods of life
Uhlíková, Kristina ; Hlobil, Ivo (advisor) ; Biegel, Richard (referee) ; Štulc, Josef (referee)
Synopsis The work covers the first two periods of life of the art historian Zdeněk Wirth. Wirth was one of the most influential figures of Czech cultural history of the first half of 20th century. He significantly infuenced domestic art history, he became one of the most active trendsetters as regards Modem Style in architecture in Bohemia, and, last but not least, he had merit in a distinct strengthening of position of the club-based and state care of historical monuments. In the period between the two World Wars Wirth was able, due to his high position, exercise influence over other areas of Czechoslovak culture and science - history, archival science, librarianship, museums, art education, intemational cultural contacts, theatre, cinema. Wide range of his activities enabled not to discuss only questions related directly to his personality, but, at the same time, to consider overall development of domestic care of historical monuments in the period in question. Taking into account Wirth's scientific and organizational activities, the work examines also intellectual development of art historical sphere in our milieu then, functioning of art historical clubs and organizations, editor' s office practice of selected art historical periodicals, theoretical foundations of domestic conservationists and...
Zdeněk Wirth, the first two periods of life
Uhlíková, Kristina ; Hlobil, Ivo (advisor) ; Biegel, Richard (referee) ; Štulc, Josef (referee)
Synopsis The work covers the first two periods of life of the art historian Zdeněk Wirth. Wirth was one of the most influential figures of Czech cultural history of the first half of 20th century. He significantly infuenced domestic art history, he became one of the most active trendsetters as regards Modem Style in architecture in Bohemia, and, last but not least, he had merit in a distinct strengthening of position of the club-based and state care of historical monuments. In the period between the two World Wars Wirth was able, due to his high position, exercise influence over other areas of Czechoslovak culture and science - history, archival science, librarianship, museums, art education, intemational cultural contacts, theatre, cinema. Wide range of his activities enabled not to discuss only questions related directly to his personality, but, at the same time, to consider overall development of domestic care of historical monuments in the period in question. Taking into account Wirth's scientific and organizational activities, the work examines also intellectual development of art historical sphere in our milieu then, functioning of art historical clubs and organizations, editor' s office practice of selected art historical periodicals, theoretical foundations of domestic conservationists and...
Zdeněk Wirth, the first two periods of life
Uhlíková, Kristina ; Hlobil, Ivo (advisor) ; Biegel, Richard (referee) ; Štulc, Josef (referee)
Synopsis The work covers the first two periods of life of the art historian Zdeněk Wirth. Wirth was one of the most influential figures of Czech cultural history of the first half of 20th century. He significantly infuenced domestic art history, he became one of the most active trendsetters as regards Modem Style in architecture in Bohemia, and, last but not least, he had merit in a distinct strengthening of position of the club-based and state care of historical monuments. In the period between the two World Wars Wirth was able, due to his high position, exercise influence over other areas of Czechoslovak culture and science - history, archival science, librarianship, museums, art education, intemational cultural contacts, theatre, cinema. Wide range of his activities enabled not to discuss only questions related directly to his personality, but, at the same time, to consider overall development of domestic care of historical monuments in the period in question. Taking into account Wirth's scientific and organizational activities, the work examines also intellectual development of art historical sphere in our milieu then, functioning of art historical clubs and organizations, editor' s office practice of selected art historical periodicals, theoretical foundations of domestic conservationists and...
Methodics of investigation, documentation and care of oriental rags and carpets
Bezděk, Ladislav ; Dřevíkovská, Jitka ; Chudárek, Zdeněk ; Klimtová, Zdenka ; Štulc, Josef
Zpracovaná metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost a odtud povědomí o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní předpoklad pro zlepšení jejich inventarizace, péče i prezentace. Text je rozdělen na 7 kapitol. Jejich autoři podávají přehled o historické i současné funkci koberců v dějinách evropské obytné kultury, popis jejich výroby, materiálů a barev a následně specifikaci charakteru jednotlivých významných výrobních oblastí. V dalších kapitolách pak uvádějí pravidla průzkumu, evidence a klasifikace koberců, profesionální principy jejich fotografické dokumentace a především dnes tolik potřebné rady a pokyny k průběžné kontrole jejich stavu a preventivní péči o ně. Závěrečná kapitola posléze přináší rámcová pravidla pro presentaci orientálních koberců v zámeckých instalacích. Vzhledem ke specifičnosti a obecně nedostatečným znalostem předmětu metodiky jsme se rozhodli připojit pro čtenáře kromě výběrové bibliografie i výkladový slovník nejčastěji užívaných odborných pojmů.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Metodics of Presentation of Historical Interiors and their Outfit
Bobek, Karel ; Bydžovská, Ilona ; Cichrová, Kateřina ; Jančo, Milan ; Jerie, Pavel ; Kadlec, Miloš ; Křížová, Květa ; Kubů, Naděžda ; Lukášová, Eva ; Novotný, Jaromír ; Sedláková, Marta ; Slavko, Pavel ; Štulc, Josef ; Weiss, Petr
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
4 Štulc, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.