National Repository of Grey Literature 150 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Construction design of the biological specimen vehicle
Otáhalík, Pavel ; Ramík, Pavel (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
This diploma thesis deals with the design of a vehicle for biological sampling. The beginning of the thesis is devoted to explaining the reasons for the construction of this vehicle and examples of other special vehicles used by paramedics or rescuers are given. The next part of the thesis deals with the design. First, the vehicle that will serve as the platform for the body is selected and then the design of the body is described. Next, the interior of the sampling vehicle is designed to contain all the equipment needed for the efficient work of the doctors performing tissue sampling. Finally, the strength of the auxiliary frame of the vehicle, which serves as the basis for the superstructure, is checked. In conclusion, the design is evaluated to see if all the requirements given in the brief have been achieved and consider what needs to be addressed further to build the biological sampling vehicle.
Predicting spark-ignition engine emissions
Jirout, Petr ; Böhm, Michael (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
This diploma thesis deals with the possibility of predicting emissions of SI engines. The aim was to create an algorithm for predicting unburned hydrocarbons and carbon monoxide, based on ECU signals. The algorithm is based on practical experiments with SI engines. In the summary, the issues and the possible use of the created algorithm following the incorporation of EU7 are outlined.
Miller cycle in nonstationary modes
Švanigová, Lenka ; Šebela, Kamil (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
This diploma thesis deals with the assessment of the influence of valve timing, regulation of the lambda coefficient, fuel delivery and ignition advance on the course of the engine torque and the response of the turbocharger during a transient acceleration event of a loaded engine. The model of the investigated VW 1.5 TSI EVO 110 kW gasoline engine with the Miller cycle was created in the GT-Suite program and was used to simulate the transient acceleration event of the loaded engine and evaluate the influence of the mentioned parameters. For the simulated transient, the influence of the turbocharger regulation method was compared, using the wastegate and the variable nozzle turbine.
Autonomous driving concept for Formula Student
Pavel, Matěj ; Štětina, Josef (referee) ; Porteš, Petr (advisor)
The goal of the paper is to propose a new iteration of TU Brno Racing’s autonomous driving system. It first concerns itself with a general overview of autonomous vehicles and the rules of the Formula Student competition and an analysis of the current solution, with discussion of its flaws. Next, a solution is proposed to one of those flaws – vehicle localization utilizing an Extended Kalman Filter (EKF) for sensor fusion. Necessary filtering and transformations of the data are discussed. Finally, the paper contains a choice of sensors potentially useful for further increases in accuracy of the localization system.
Green fuels for small combustion engines
Záhorský, Lukáš ; Klimeš, Lubomír (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Tato práce konfrontuje dostupnost a funkci různých alternativních paliv pro malé spalovací zážehové motory, používané ve sportovním vybavení. Kvůli rostoucím emisím skleníkových plynů a nárustu teploty zemského povrchu, se zdají alternativní udržitelná paliva nezbytná pro zlepšení životního prostředí. V práci je vybráno a vyhodnoceno několik paliv dle jejich vlastností a ekologického vlivu. Nejprve jsou alternativní paliva experimentálně otestována na motorové zkušebně a jednotlivé motorové vlastnosti jsou porovnány. Později je vyhotovena simulace tepelného cyklu motoru k potvrzení výsledků experimentu. Ze všech otestovaných paliv, ekologický ethanol se jeví jako nevhodnější palivo z hlediska výkonových charakteristik. Nicméně, i mixované částečně ekologické palivo E40, které dosahuje nižší měrné spotřeby paliva ale i nižšího výkonu než čistý ethanol, by nemělo být opomenuto. Obecně se dá říct, že všechna alkoholová alternativní paliva dosahují v obou analýzách nižších emisí skleníkových plynů než fosilní paliva. Na základě výsledků z měření je tedy možné tvrdit, že použití alternativního paliva v malých spalovacích motorech bez zásadních úprav může zlepšit jejich výkonnost a ekologii. Je ovšem nezbytné, provést více výzkumu v oblasti alternativních paliv, aby bylo možné zahájit jejich sériovou výrobu a snížit tak dopad dopravního sektoru na ekologii Země.
Recycling modern cars
Borik, Matúš ; Charvát, Pavel (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Zem čelí nadmernému prekračovaniu recyklačných limitov organických a anorganických surovín, čo spôsobuje nedostatočnú absorpciu skleníkových plynov. Automobilový priemysel sa v posledných desaťročiach rapídne rozbehol a má na tom svoj podiel. Významný negatívny vplyv na rast výroby automobilov má ťažba zdrojov, ktorá prináša niekoľko environmentálnych problémov, ako je vyčerpanie zdrojov, neudržateľnosť životného prostredia, ktorá vedie ku globálnemu otepľovaniu, a zdravotné problémy spojené s ťažbou zdrojov a výrobou automobilov. Ak sa má udržať úroveň používania automobilov, hlavným riešením je zamerať sa na recykláciu a výrobu ekologických vozidiel. Výskum recyklačných metód moderných vozidiel a ich analýza je zameraním tejto bakalárskej práce, ktorej konkrétnym cieľom poskytnúť náhľad rôznych typov recyklačných postupov. Prvá časť sa zaoberá všeobecnými princípmi recyklácie a recykláciou vozidiel po častiach. Následne práca presúva svoju pozornosť na obnoviteľné zdroje a ich využitie v automobilovom priemysle (elektromobily) a recykláciu moderných automobilov vyradených z prevádzky. Posledná časť prináša bližší pohľad na možnosti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, špecificky na vodíka (H2), jeho využitie v palivových článkoch, recykláciu vodíkových automobilov a budúcnosť pohonu. Práca konzultovaná s expert inžinierom danej oblasti.
Design of a "Cyclist/Pedestrian Dummy" platform for testing advanced assistance systems
Bartuněk, Jiří ; Ramík, Pavel (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
The aim of this master's thesis is to design a remote-controlled platform for testing advanced assistance systems in modern cars. The work focuses on the detailed construction of a robust undercarriage powered by electric motors. This undercarriage must be capable of carrying various dummies, such as a pedestrian, child, or cyclist, and withstand being overrun by a vehicle, which is verified using the finite element method. The thesis also includes the development of a specialized attachment system for dummies that minimizes potential damage to the tested vehicle. The result is a complete design of the platform, including a detailed description of the selection and integration of electronic components, providing a comprehensive basis for the manufacture of a testing prototype. The thesis is supplemented with drawing documentation.
Thermodynamic 1-D model of the turbocharger of an internal combustion engine
Mrázková, Kristýna ; Böhm, Michael (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Master thesis deals with 1D heat transfer simulation of turbine housing laying emphasis on temperature of exhaust gas leaving the turbine. The thesis covers construction and thermodynamics of turbochargers, exhaust gas aftertreatment and heat transfer simulation software. Then the thesis focuses on exploring turbine housing 3D model discretization, building physical turbocharger model for 1D simulation of exhaust gas output temperature and heat transfer through turbine housing. Heat transfer coefficients were calibrated for transient simulation predicting temperature of output exhaust gas in compliance with NEDC cycle. Results analysis and optimization follow, a suggestion on model integration into the virtual turbocharger system is also included.
Electric vehicle charging solutions in apartment complexes
Machajdík, Marek ; Poulíček, Matěj (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
In the work, public charging stations are classified, their description is given, and is added information about the compatibility of charging stations with current electric cars. Information of individual electric car charging using wallboxes is summarized and their characteristic features and power limits are listed. Considerable attention is paid to V2B technology and the possibilities of charging electric cars in multi-unit apartment buildings with their own parking space. The work will also include a file used to calculate a suitable solution for charging electric cars in an apartment building. The final part of the work is devoted to the solution of charging electric cars for a specific apartment building using the created calculation file.
Automatic machine for filling and capping of beer bottles
Luskač, Libor ; Čudek, Vladimír (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
This bachelor thesis deals with construction of automation beer production line. The solution includes carousel feeder, flushing unit and screwing unit. This automation beer production line is designed in accordance with the operator safety. This bachelor’s thesis includes drawing documentation of main assembly, selected subassemblies, and components.

National Repository of Grey Literature : 150 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Štetina, Jakub
4 Štětina, Jakub
3 Štětina, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.