National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Impact of the transformation process on Russian Federation's engagement in international trade
Podstata, Jan ; Kalínská, Emílie (advisor) ; Petříček, Václav (referee) ; Šrein, Zdeněk (referee) ; Konečný, Čestmír (referee)
The dissertation thesis is handling the transformation process of Russian Federation's economy from the beginning of the 90's up to present time. It evaluates selected transformation conditions, transformation process and the implications for today's participation Russia's in international trade. Considered are also specifics given by the historical development. Further the thesis is devoted to lines dominant and potentially important in the foreign trade, considering several territories and possible future development.
NAFTA a EU: regionalismus jako nástroj hospodářské politiky
Khalifa, Marian ; Cihelková, Eva (advisor) ; Neumann, Pavel (referee) ; Šrein, Zdeněk (referee) ; Sklenka, Miloš (referee)
Celosvětový vzestup regionalismu na přelomu 80. a 90. let minulého století, vyvolaný rozpadem bipolárního uspořádání, v sobě přinesl výraznou alternativu k dosavadnímu multilateralistickému pojetí obchodních vztahů v rámci světové ekonomiky. Předkládaná disertační práce si za základ konkrétního zkoumání tohoto jevu bere teoretická východiska s ním spojená a při postupném odkrývání selektivně zacílených oblastí srovnává hospodářské politiky vybraných integračních seskupení. Sledování regionalismu jako nástroje hospodářské politiky státu vedoucí k liberalizaci ekonomických vztahů se dnes již může jevit jako nedostačující; při rozmanitosti cest, které při svých integračních zapojeních jednotlivé státy volí, se mnohem prospěšnějším zdá být pohled do jejich motivací, a zejména pak výsledků, které v jejich důsledku zaznamenaly. Na konkrétním příkladu Evropské unie a Dohody o severoamerickém volném obchodu, NAFTA, se tato doktorská disertační práce o takovou komparaci pokouší. S využitím vesměs zahraničních informačních pramenů autor vychází z jejich odlišných základů a poukazuje na shodná i rozdílná specifika mezi nimi. Sociálně tržní principy praktikované Evropskou unií jsou vystavovány srovnávacímu tlaku ryze tržního pojetí, jež severoamerickému integračnímu seskupení NAFTA přirozeně vtiskly Spojené státy a jež svojí výkonnostní převahou vybízí k určité "poločasové" sebereflexi na straně Evropské unie. V této disertační práci však nejsou obsaženy pouze ekonomické souvislosti vyplývající z takového srovnání. Detailnější pohled je věnován současnému stavu a dynamice transatlantických vztahů jako možnému předstupni jejich případného integračního vyústění. Oblast předkládaného zkoumání, která se ještě před několika lety zdála být pro zdejší prostředí vzdálenou, se v důsledku jeho nedávného integračního zapojení stává stále bližší. Je tomu tak jednak díky vlastním úkolům a povinnostem z tohoto zapojení vyplývajících a jednak pro inspiraci, jež může být obsažena v hospodářských politikách jiných států praktikujících jejich doposavad efektivní formy.
European Union and Russia
Hornová, Blanka ; Amort, Jiří (advisor) ; Kalínská, Emílie (referee) ; Němcová, Ingeborg (referee) ; Šrein, Zdeněk (referee)
EU a Rusko zakotvily ve společných dokumentech široké možnosti spolupráce, která nebyla dosud v požadovaném rozsahu uskutečněna. Existují různé překážky ve vztazích, které brání úspěšné realizaci. Současný vývoj vztahů je hodnocen jako neuspokojivý. Pro vybudování strategického partnerství mezi EU a Ruskem je potřebné dosáhnout shody nejen v otázce společných hospodářských a zahraničně-politických zájmů, ale i v otázce společných hodnot.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.