Název: NAFTA a EU: regionalismus jako nástroj hospodářské politiky
Autoři: Khalifa, Marian ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent) ; Šrein, Zdeněk (oponent) ; Sklenka, Miloš (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Celosvětový vzestup regionalismu na přelomu 80. a 90. let minulého století, vyvolaný rozpadem bipolárního uspořádání, v sobě přinesl výraznou alternativu k dosavadnímu multilateralistickému pojetí obchodních vztahů v rámci světové ekonomiky. Předkládaná disertační práce si za základ konkrétního zkoumání tohoto jevu bere teoretická východiska s ním spojená a při postupném odkrývání selektivně zacílených oblastí srovnává hospodářské politiky vybraných integračních seskupení. Sledování regionalismu jako nástroje hospodářské politiky státu vedoucí k liberalizaci ekonomických vztahů se dnes již může jevit jako nedostačující; při rozmanitosti cest, které při svých integračních zapojeních jednotlivé státy volí, se mnohem prospěšnějším zdá být pohled do jejich motivací, a zejména pak výsledků, které v jejich důsledku zaznamenaly. Na konkrétním příkladu Evropské unie a Dohody o severoamerickém volném obchodu, NAFTA, se tato doktorská disertační práce o takovou komparaci pokouší. S využitím vesměs zahraničních informačních pramenů autor vychází z jejich odlišných základů a poukazuje na shodná i rozdílná specifika mezi nimi. Sociálně tržní principy praktikované Evropskou unií jsou vystavovány srovnávacímu tlaku ryze tržního pojetí, jež severoamerickému integračnímu seskupení NAFTA přirozeně vtiskly Spojené státy a jež svojí výkonnostní převahou vybízí k určité "poločasové" sebereflexi na straně Evropské unie. V této disertační práci však nejsou obsaženy pouze ekonomické souvislosti vyplývající z takového srovnání. Detailnější pohled je věnován současnému stavu a dynamice transatlantických vztahů jako možnému předstupni jejich případného integračního vyústění. Oblast předkládaného zkoumání, která se ještě před několika lety zdála být pro zdejší prostředí vzdálenou, se v důsledku jeho nedávného integračního zapojení stává stále bližší. Je tomu tak jednak díky vlastním úkolům a povinnostem z tohoto zapojení vyplývajících a jednak pro inspiraci, jež může být obsažena v hospodářských politikách jiných států praktikujících jejich doposavad efektivní formy.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/4241

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2353


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2011-07-01, naposledy upraven 2022-03-03.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet