National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Use of Methods of the Project Management in the Project of Voluntary Organisation
Špernoga, Matej ; Šimberová, Iveta (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Cieľom bakalárskej práce je využitie teoretických poznatkov, nástrojov a metód projektového manažmentu a ich aplikácie na projekt neziskovej organizácie. Myšlienkou analyzovaného projektu je snaha o usporiadanie série podujatí na pomoc pri integrácii zahraničných študentov VUT v Brne do miestneho prostredia po ich príchode do Českej republiky. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá kapitola vymedzuje teoretické poznatky, na základe ktorých sú vytvorené návrhy riešenia. Druhá časť je zameraná na pozadie organizácie, organizačnú štruktúru, či rozbor problémov, ktoré nastali v minulosti. Posledná časť pracuje s teoretickými nástrojmi a metódami a transformuje ich do analýz pre projekt vhodných.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.