Original title: Duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě s důrazem na autorská práva
Translated title: Intellectual Property In The International Trade With An Emphasis On The Authors' Rights
Authors: Sanigová, Jana ; Čápová, Ludmila (advisor) ; Petránková, Andrea (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Duševní vlastnictví a ochrana práv s ním souvisejících zaujímají v mezinárodním obchodě stále významnější místo. Tvorba nadnárodního legislativního rámce a vymahatelnost autorských práv jsou důležitými body jednání mezinárodních institucí. V této práci je předložen výčet nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práva k duševnímu vlastnictví, jsou nastíněny klíčové body jednotlivých ustanovení a je naznačena jejich vzájemná návaznost. Na konkrétních příkladech je ilustrována aktuální míra porušování těchto práv a je poukázáno na nedostatečnou postižitelnost protiprávního jednání.
Keywords: autorské právo; Copyright; duševní vlastnictví; TRIPS; WIPO; WTO

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/4646

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-8357


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share