National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Intellectual Property In The International Trade With An Emphasis On The Authors' Rights
Sanigová, Jana ; Čápová, Ludmila (advisor) ; Petránková, Andrea (referee)
Duševní vlastnictví a ochrana práv s ním souvisejících zaujímají v mezinárodním obchodě stále významnější místo. Tvorba nadnárodního legislativního rámce a vymahatelnost autorských práv jsou důležitými body jednání mezinárodních institucí. V této práci je předložen výčet nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práva k duševnímu vlastnictví, jsou nastíněny klíčové body jednotlivých ustanovení a je naznačena jejich vzájemná návaznost. Na konkrétních příkladech je ilustrována aktuální míra porušování těchto práv a je poukázáno na nedostatečnou postižitelnost protiprávního jednání.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.