Original title: Význam informace a komunikačních systémů při vývoji společenských struktur
Authors: Burian, Tomáš ; Rosický, Antonín (advisor) ; Sigmund, Tomáš (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce stručně mapuje komunikační systémy, užívané během lidské historie a jejich základní rysy. Pojednává o sociálních a ekonomických změnách, které probíhaly během historie pod vlivem působení těchto komunikačních systémů. Zejména je zaměřena na vývoj internetu, jeho klíčové aspekty a jeho působení v posledních letech dvacátého a v prvních letech jednadvacátého století, až do současnosti. Zabývá se faktory, majícími vliv na rychlost masového rozšíření internetu a základními rozdíly, které lze spatřovat mezi ?klasickými? masovými médii a internetovými médii. V hlavní části se práce zaměřuje na popis vybraných sociologických a ekonomických problémů, které lze, v uplynulých letech a v současnosti, v souvislosti s působením internetu sledovat a na popis možných dalších důsledků těchto problémů. Poslední část práce je pokusem o dílčí odhad dalšího vývoje společnosti v oblasti komunikace a práce s informacemi zejména ve spojitosti s internetem.
Keywords: Komunikční systémy; Práce s informacemi; Sociální a ekonomické změny; Vývoj společnosti

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/4511

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-8314


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2022-03-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share