Original title: (Ne)účinnost pronatalitní populační politiky v teorii a praxi
Authors: Janeček, Stanislav ; Antoš, Ondřej (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Úhrnná plodnost v České republice a ostatních rozvinutých státech Evropy nedosahuje úrovně potřebné pro obnovu populace, na což vlády reagují nastavováním pronatalitní populační politiky. Model rodinnotvorného chování lidí je analyzován skrze učení Garyho S. Beckera. Práce se také snaží přiblížit teorém Thomase Malthuse a jeho následovníků, kteří na populační růst pohlížejí jako na negativní jev. Následně je prováděn empirický a teoretický rozbor účinnosti populační politiky státu. Téma práce se teritoriálně zaměřuje na prostředí České republiky, proto jsou zkoumány historické determinanty plodnosti ve 20. století a v současnosti. Praktickou část práce završuje podrobná analýza provedeného dotazníkového šetření, které tak předkládá aktuální rozbor postojů žen ke svému reprodukčnímu chování.
Keywords: plodnost; populační politika; populační růst; porodnost; reprodukční chování

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6646

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-8133


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share