National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
(Ne)účinnost pronatalitní populační politiky v teorii a praxi
Janeček, Stanislav ; Antoš, Ondřej (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Úhrnná plodnost v České republice a ostatních rozvinutých státech Evropy nedosahuje úrovně potřebné pro obnovu populace, na což vlády reagují nastavováním pronatalitní populační politiky. Model rodinnotvorného chování lidí je analyzován skrze učení Garyho S. Beckera. Práce se také snaží přiblížit teorém Thomase Malthuse a jeho následovníků, kteří na populační růst pohlížejí jako na negativní jev. Následně je prováděn empirický a teoretický rozbor účinnosti populační politiky státu. Téma práce se teritoriálně zaměřuje na prostředí České republiky, proto jsou zkoumány historické determinanty plodnosti ve 20. století a v současnosti. Praktickou část práce završuje podrobná analýza provedeného dotazníkového šetření, které tak předkládá aktuální rozbor postojů žen ke svému reprodukčnímu chování.

See also: similar author names
1 JANEČEK, Štěpán
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.