Název: Strukturní poznatky o mechanismech vyhýbání se vrozené imunitě u afrických trypanosom a adenovirů typu C
Překlad názvu: Structural insights into innate immune evasion mechanisms of African trypanosomes and type C adenoviruses
Autoři: Sülzen, Hagen ; Zoll, Sebastian (vedoucí práce) ; Bařinka, Cyril (oponent) ; Šilhán, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2024
Jazyk: eng
Abstrakt: Lidské tělo si vyvinulo množství složitých obranných mechanismů, kterými se brání všem potenciálně patogenním mikroorganismům, které jsou nuceny vyvíjet příslušná protiopatření. Podrobné znalosti strukturální podstaty mechanismů obcházení imunitního systému lidskými infekčními patogeny, mají zásadní význam pro vývoj účinných léků a terapií. V této práci je na příkladu invariantního povrchového glykoproteinu 65 (ISG65) z krevní formy lidského infekčního parazita Trypanosoma brucei gambiense (Tbg) představen protokol pro zlepšení rekombinantní exprese proteinů s komplexním složením a pro vytvoření minimálního konstruktu vhodného pro strukturní charakterizaci. Kromě toho zde uvedené poznatky odhalují biologickou funkci ISG65 jako receptoru pro složku lidského komplementu C3b, popisují jeho úlohu jako selektivního inhibitoru alternativní cesty komplementového systému a představují první struktury TbgISG65 v komplexu s lidským C3 a C3b. K objasnění toho, jak mohou další invariantní povrchové receptory parazita vykonávat svou funkci v rámci ochranného štítu tvořeného okolními variantními povrchovými glykoproteiny (VSGs), byla hodnocena konformační flexibilita povrchového pláště parazita v krevním řečišti. Zatímco infekce africkými trypanosomami má pro zdraví pacienta závažné následky, infekce rozšířeným...

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/189215

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-616888

 Záznam vytvořen dne 2024-06-15, naposledy upraven 2024-06-15.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet