Original title: Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu
Translated title: Optimized manufacturing of aluminium castings by using lost wax technology
Authors: Talanda, Ivan ; Horenský, Jiří (referee) ; Horáček, Milan (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: ash content; bend test; Blayson Olefines Ltd; congealing point; dimensional analysis; drop melt point; DSC; filler content; Fimes a.s.; fluidity.; Investment casting; lost wax technology; oscilation; pattern wax; penetration; rheological properties; viscosity; volumetric expansion; Blayson Olefines Ltd; bod skápnutí; bod tuhnutí; DSC; Fimes a.s.; modelový vosk; objemová roztažnost; obsah plniva; obsah popelu; oscilace; penetrace; Přesné lití; reologické vlastnosti; rozměrová analýza; statická zkouška ohybem; technologie vytavitelného modelu; viskozita; zabíhavost.

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/7899

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-585871


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2024-04-02, last modified 2024-04-03


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share