Original title: Elektrochemické biosenzory s prostorově oddělenou enzymatickou a detekční části pro selektivní analýzu v průtokovém uspořádání
Translated title: Electrochemical biosensors with spatially separated enzymatic and detection parts for selective analysis in flow-through arrangement
Authors: Tvorynska, Sofiia ; Barek, Jiří (advisor) ; Labuda, Ján (referee) ; Korecká, Lucie (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2023
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: acetylcholine; acetylcholinesterase; amalgam electrodes; amperometric biosensor; choline; choline oxidase; covalent immobilization; enzymatic mini-reactor; flow injection analysis; four-electron oxygen reduction; glutaraldehyde; lactate oxidase; lactic acid; mesoporous silica powder; oxygen consumption; transducer based on silver amalgam; uric acid; uricase; acetylcholin; acetylcholinesterasa; amalgámové elektrody; amperometrický biosenzor; cholin; cholin oxidasa; enzymatický mini-reaktor; glutaraldehyd; kovalentní imobilizace; laktát oxidasa; mezoporézní prášek oxidu křemičitého; mléčná kyselina; močová kyselina; průtoková vstřikovací analýza; převodník na bázi stříbrného amalgámu; spotřeba kyslíku; urikasa; čtyř-elektronová redukce kyslíku

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/186972

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-537078


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2023-11-19, last modified 2023-11-19


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share