Název: Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka
Překlad názvu: The Evaluation Component of Teaching Russian as a Foreign Language
Autoři: Svoboda, Lidia ; Getmanenko, Natalia Ivanovna (vedoucí práce) ; Rozboudová, Lenka (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2023
Jazyk: rus
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: didaktika ruského jazyka; hodnocení znalostí; kontrola znalostí; ruština jako cizí jazyk; testování; testové úlohy; evaluation of students' knowledge; knowledge monitoring; Russian as a foreign language; test control; test tasks

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/185177

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-535428


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2023-10-16, naposledy upraven 2024-01-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet