Original title: Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Translated title: Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Authors: Černá, Kateřina ; Ohniště,, Martin (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2023
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: balance sheet; cash flow; difference ratios; financial analysis; horizontal analysis; PESTLE analysis; profit and loss statement; ratio ratios; ratio system analysis; SWOT analysis; vertical analysis; analýza soustav ukazatelů; cash flow; finanční analýza; horizontální analýza; PESTLE analýza; poměrové ukazatelé; rozdílové ukazatelé; rozvaha; SWOT analýza; vertikální analýza; výkaz zisku a ztráty

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/212879

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-531106


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2023-07-23, last modified 2023-07-23


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share