Název: Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou: certifikovaná metodika
Autoři: Hečková, Petra
Typ dokumentu: Metodiky
ISBN: 978-80-7560-446-0
Rok: 2022
Jazyk: cze
Nakladatel: Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování
Abstrakt: Tato metodika představuje základní terminologická východiska a soubor možných postupů pro průzkum a dokumentaci sepulkrálních památek a historických hřbitovů. Cílem těchto postupů je vytvoření návodu, který zohledňuje podstatné a specifické znaky moderních sepulkrálních památek - tedy především objektů z 19. a první poloviny 20. století - jako je diverzita a vzájemná koexistence různých materiálů, význam epigrafické složky náhrobků nebo výtvarné řešení hrobového místa. Na straně druhé se snaží navrhnout postupy pro dokumentaci historických hřbitovů jako systému se složitým vývojem, jehož nedílnou součástí je i složka vegetace (hřbitovní zeleně) a další prvky hřbitovní architektury (hřbitovní zdi, umrlčí komory, mobiliář), nikoli jen jako prostého souboru jednotlivých sepulkrálních objektů. Zároveň nastiňuje určité možnosti, jak lze postupovat při stanovení památkové hodnoty historických hřbitovů. Metodika je určena pro různé skupiny uživatelů, od odborníků a specialistů v památkové péči, až po občanské inciativy věnující se revitalizaci zaniklých hřbitovů. Důležitou skupinou jsou také správci hřbitovů a samosprávy menších obcí.
Klíčová slova: fotodokumentace; historické hřbitovy; hrobová místa; hřbitovní zeleň; materiálová diverzita; náhrobky; památková hodnota
Číslo projektu: DG20P02OVV014 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury České republiky
Poznámka: Spolupracovali: Lenka Starková (kapitola 5 Dokumentace sudetských hřbitovů prostřednictvím nástrojů letecké a nedestruktivní archeologie), Lucie Bartůňková (manuál fotografování, fotokeramika a hřbitovní zeleň), Vladislava Říhová (mozaika), Jitka Bílková (regionální osobnosti), Lada Wagnerová (dřevo) a Vojtěch Krajíček (manuál fotografování) Autoři fotografií: Petra Hečková, Lucie Bartůňková, Jiří Stočes, Lada Wagnerová

Instituce: Univerzita Pardubice (web)
Původní záznam: https://hdl.handle.net/10195/80636

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-520573


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Pardubice
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2023-02-22, naposledy upraven 2024-06-05.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (metodika doplněná fotografiemi, vydaná tiskem)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (rukopis metodiky)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet