Original title: Dokumentace hřbitovů a sepulkrálních objektů s památkovou a kulturní hodnotou: certifikovaná metodika
Authors: Hečková, Petra
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7560-446-0
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování
Abstract: Tato metodika představuje základní terminologická východiska a soubor možných postupů pro průzkum a dokumentaci sepulkrálních památek a historických hřbitovů. Cílem těchto postupů je vytvoření návodu, který zohledňuje podstatné a specifické znaky moderních sepulkrálních památek - tedy především objektů z 19. a první poloviny 20. století - jako je diverzita a vzájemná koexistence různých materiálů, význam epigrafické složky náhrobků nebo výtvarné řešení hrobového místa. Na straně druhé se snaží navrhnout postupy pro dokumentaci historických hřbitovů jako systému se složitým vývojem, jehož nedílnou součástí je i složka vegetace (hřbitovní zeleně) a další prvky hřbitovní architektury (hřbitovní zdi, umrlčí komory, mobiliář), nikoli jen jako prostého souboru jednotlivých sepulkrálních objektů. Zároveň nastiňuje určité možnosti, jak lze postupovat při stanovení památkové hodnoty historických hřbitovů. Metodika je určena pro různé skupiny uživatelů, od odborníků a specialistů v památkové péči, až po občanské inciativy věnující se revitalizaci zaniklých hřbitovů. Důležitou skupinou jsou také správci hřbitovů a samosprávy menších obcí.
Keywords: fotodokumentace; historické hřbitovy; hrobová místa; hřbitovní zeleň; materiálová diverzita; náhrobky; památková hodnota
Project no.: DG20P02OVV014 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury České republiky
Note: Spolupracovali: Lenka Starková (kapitola 5 Dokumentace sudetských hřbitovů prostřednictvím nástrojů letecké a nedestruktivní archeologie), Lucie Bartůňková (manuál fotografování, fotokeramika a hřbitovní zeleň), Vladislava Říhová (mozaika), Jitka Bílková (regionální osobnosti), Lada Wagnerová (dřevo) a Vojtěch Krajíček (manuál fotografování) Autoři fotografií: Petra Hečková, Lucie Bartůňková, Jiří Stočes, Lada Wagnerová

Institution: University of Pardubice (web)
Original record: https://hdl.handle.net/10195/80636

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-520573


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Pardubice
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2023-02-22, last modified 2024-06-05


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (metodika doplněná fotografiemi, vydaná tiskem)
Download fulltext PDF [Download] (rukopis metodiky)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share